Sopimuskone – asiakirjat tuhansiin eri tilanteisiin

Sopimuskone yhdistää helppouden ja laadun asiakirjanlaadinnassa

Sopimuskone™ on työkalu, jolla laadit sopimuksesi ja muut asiakirjasi moninkertaisella nopeudella perinteisiin työkaluihin verrattuna.

Mikä on Sopimuskone

Sopimuskone on selaimella toimiva digitaalinen työkalu, jolla sopimusten ja muiden asiakirjojen laadinnasta on tehty helpompaa kuin koskaan ennen. Sen idea perustuu pikavalintoihin: se kysyy käyttäjältä asiakirjassa vaihe vaiheelta, millaista sisältöä halutaan, ja rakentaa automaation avulla allekirjoitusvalmiin asiakirjan.

Jos laadit esimerkiksi työsopimusta, Sopimuskone kysyy työsuhteen kestosta, koeajasta, palkasta ja vuosilomista. Lisäksi voit valita tietyt lisäehdot, kuten salassapito- ja kilpailukieltoehdon. Käyttäjän ei useassa kohdassa tarvitse kirjoittaa itse yhtikäs mitään, koska Sopimuskone muotoilee automaattisesti vakiosisältöisen tekstiaineksen. Vakioaineksemme on laadukasta ja tarkkaan auditoitua.

Miksi Sopimuskone helpottaa asiakirjojen laatimista?

Valtaosa sopimusten ja muiden asiakirjojen sisällöstä on täysin vakiomuotoista. Toimeksiantosopimuksissa, salassapitosopimuksissa ja yhtiökokouspöytäkirjoissa toistuvat samat kirjaukset tapauksesta toiseen. Erojakin on, joten täysin geneerinen asiakirjapohja ei yleensä toimi. Useiden pohjien pyörittäminen ja läpikäynti vie taas harmillisen paljon aikaa.

Sopimuskoneessa voit parilla hiirenklikkauksella kertoa, mistä tilanteesta on kysymys, ja sisältö muuttuu silmänräpäyksessä tilanteen edellyttämäksi

Sopimuskone on erityisen hyödyksi tilanteessa, jossa tarvitaan sekä vakiosisältöjä että muokkausmahdollisuuksia. Esimerkiksi toimeksiantosopimuksesi saattaa olla 70-prosenttisesti kaikille asiakkaillesi sama, mutta palvelukuvaus, hinta ja muutama muu ehto vaihtelevat eri tyyppitilanteiden välillä. Sopimuskoneessa voit parilla hiirenklikkauksella kertoa, mistä tilanteesta kulloinkin on kysymys, ja sisältö muuttuu silmänräpäyksessä tilanteen edellyttämäksi.

Yhdistäessäsi Sopimuskoneen toiminnallisuudet palvelumme sähköiseen allekirjoitukseen ja arkistoon voit pienentää sopimus- ja asiakirjahallintaan käyttämääsi aikaa jopa 90 %.

Kuinka paljon valmista sisältöä Sopimuskoneessa on?

Sopimuskoneen valmiit asiakirjamallit soveltuvat valtaosaan sopimuksentekotilanteista. Sopimuskoneessa on yli 150 sopimuksen tai muun asiakirjan sisällöt eri variaatioineen, eli kaikkiaan tarjontamme kattaa tuhannet eri tilanteet.

Yritykset tekevät palvelussamme eniten toimeksiantosopimuksia, työsopimuksia, yhtiökokouspöytäkirjoja ja hallituksen kokouksen pöytäkirjoja. Valmiit mallit löytyvät myös harvemmin tehtäviin, luonteeltaan haastaviinkin sopimuksiin, kuten osakassopimukseen ja osakkeiden kauppakirjaan.

Miten saan omat asiakirjamallini Sopimuskoneeseen?

Jos Sopimuskoneen valmis asiakirjakanta ei kata liiketoimintasi tarpeita, palvelutiimimme koodaa yrityksesi asiakirjamallit tilillenne. Yksinkertaisissa asiakirjoissa palvelumme muokkaus- ja monistustoiminnot riittävät monesti haluttuun lopputulokseen.

Miten parannan Sopimuskoneella asiakirjojeni laatua?

Sopimuskoneen kaikki 150 valmista asiakirjamallia eri sisältövaihtoehtoineen on tarkasti suunniteltu. Jokaisen mallin kehitystyössä on kartoitettu tyypillisimmät tilanteet, joissa mallia käytetään. Työkalu tarjoaa valintojesi perusteella eri mallisisältöjä ja neuvoo selkokielisesti, mitä kussakin kohdassa on syytä ottaa huomioon ennen sopivan sisällön valitsemista. Näin sinun on mahdollista laatia laadukas ja eheä asiakirja ilman muodollisuuksiin ja lakiin kohdistuvaa erityisosaamista.

Käyttämällä Sopimuskonetta takaat paitsi asiakirjasisältösi laatua pienennät myös riskiä siitä, että asiakirjastasi unohtuu jotain tärkeää. Esimerkiksi salassapitosopimus on sitova, vaikka siinä ei olisi sovittu sopimussakosta, mutta käytännössä sopimussakko on tärkeä väline sopimuksen noudattamisen varmistamiseksi. Työsopimuksessa on taas useasti syytä muistaa koeajasta ja lomarahakäytännöistä sopiminen.

Sopimuskoneen automaatiolla pystyt todennäköisesti laatimaan sellaisenkin asiakirjan, jonka kohdalla joutuisit muutoin kääntymään asiantuntijan puoleen

Sopimuskoneen neuvonnalla, mallisisällöillä ja automaatiolla pystyt todennäköisesti laatimaan sellaisenkin asiakirjan, jonka kohdalla joutuisit muutoin kääntymään ulkopuolisen asiantuntijan puoleen. Esimerkiksi yhtiökokouspöytäkirjan suunnattua osakeantia koskevat kirjaukset, jotka pitää olla jo pelkästään PRH:ta varten, vaativat tyypillisesti perehtyneisyyttä, mutta Sopimuskoneen mallikirjauksin osaat laatia ne vaivatta itse.

Kaikki Sopimuskoneen sisältö päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä. Voit lukea palvelumme juridiikasta lisää täältä.

Laadukkaat sopimukset nostavat liiketoimintasi arvoa

Suomen Sopimustieto on kehittänyt Sopimuskonetta mittavin resurssein jo vuodesta 2015. Kehitystyössä on ollut mukana toistakymmentä juristia ja toistakymmentä ohjelmoijaa. Missiomme on vähentää toistoluontoiseen paperityöhön kuluvaa aikaa yrityksissä. Lisäksi haluamme laadukkailla sopimuksilla lisätä luottamusta niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin välillä.