Työsuhdeopas työnantajalle

Työntekijät ovat yritykselle merkittävä voimavara. Työsuhdetta koskevien sopimusten laadukas hoitaminen on elintärkeä osa menestyksekästä liiketoimintaa.

Opas tukee sinua työnantajana hoitamaan työsuhdeasiat laadukkaasti koko työsuhteen ajan.

Hoida työsuhdeasiat ammattimaisesti

Työsuhdetta koskevat sopimukset kannattaa laatia erityisen huolellisesti, sillä työlainsäädäntö sisältää työntekijän suojaksi laadittua pakottavaa sääntelyä. Jokaisen työnantajan tulee toteuttaa vähintäänkin lainsäädännön edellyttämä minimidokumentaatio.

Työsuhdetta koskevat riitatilanteet voivat ikävimmillään johtaa merkittävään vahingonkorvausvastuuseen sekä mainehaittoihin. Tuemme sinua tässä vastuullisessa tehtävässäsi.

Oppaan sisältö – kattaa kaikki työsuhteen vaiheet

Käymme oppaassa läpi kuhunkin työsuhteen vaiheeseen littyviä oikeustoimia, joita sinun työnantajana kannattaa toteuttaa. Esimerkiksi työntekijän palkkaaminen, työsuhteen ehdoista sopiminen ja työsuhteen päättäminen ovat tilanteita, joista kannattaa – ja monesti pitääkin – sopia kirjallisesti. Oppaan neljä pääteemaa ovat:

1) Työsuhteen alku

  • Tarjoamme vinkkejä työsuhteen tärkeimmän asiakirjan – työsopimuksen – laadintaan. Samalla käymme läpi esimerkiksi johtajasopimuksiin, salassapitosopimuksiin ja kilpailukieltosopimuksiin liittyviä seikkoja.

2) Tarpeelliset muutokset työsuhteen aikana

  • Neuvomme, millä toimenpiteillä voit ratkaista erilaisia työsuhteen aikana syntyviä tarpeitasi. Käsittelemme esimerkiksi YT-neuvotteluihin ja lomautuksiin liittyviä seikkoja.

3) Työsuhteen päättyminen; ja

  • Työsuhteen päättyessä saatat tarvita työsuhteen päättymissopimusta, työsopimuksen irtisanomisilmoitusta ja työsopimuksen purkamisilmoitusta.

4) Työsuhteen päättymisen jälkeinen aika.

  • Työsuhteen päättymisen jälkeen työnantajan pitää toimittaa työtodistus, jos työntekijä sitä pyytää.Sopimustieto – paras tapa laatia kaikki työsuhteen asiakirjat

Palvelussamme laadit kaikki työsuhteisiin liittyvät asiakirjat laadukkaasti. Tarvittaessa juristitiimimme tukee sinua työsuhteeseen liittyvien oikeustoimien toteuttamisessa. Tarjoamme esimerkiksi seuraavia ratkaisuja:

Voit laatia nämä ja kymmeniä muita työsuhteen asiakirjoja helposti ja vaivattomasti Sopimustiedon palvelussa.