Tilanteeseesi sopiva testamentti luotettavasti

Tee testamentti ja päätä itse, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Sopimustiedon palvelussa voit laatia juridisesti pätevän testamentin joko yksin tai yhdessä puolisosi kanssa.

Kokeile ilmaiseksi -painikkeella hyväksyt käyttöehdot ja tietosuojaselosteen.

Testamentti on viimeinen tahtosi

Testamentilla voit määrätä omaisuudestasi kuolemasi jälkeen varsin vapaasti. Jos lakisääteinen perimysjärjestys ei vastaa tahtoasi, testamentti on ainoa tapa muuttaa sitä. Testamentin tekeminen kannattaa – sen avulla voit muun muassa minimoida perintöveron määrän ja turvata omaisuuden pysymisen omassa suvussasi. Usein olemassa oleva testamentti myös selkeyttää perinnönjakoa huomattavasti ja näin ehkäisee mahdollisia perintöriitoja. Elämän yllätyksellisyyden vuoksi testamentti on viisasta tehdä hyvissä ajoin.

Testamentilla on mahdollista määrätä koko omaisuus sitä kummemmin erittelemättä tietylle henkilölle tai useammalle henkilölle tietyin murtoluvuin. Testamentti voi myös koskea vain yksittäistä esinettä, omaisuuserää tai esimerkiksi kiinteistön hallintaoikeutta. Tällaisia määräyksiä voidaan myös yhdistellä samassa testamentissa hyvin vapaasti.

Keskinäinen testamentti turvaa puolison aseman

Puolisot voivat tehdä yhdessä keskinäisen testamentin ja näin määrätä, että ensin kuolleen omaisuus menee joko kokonaan tai osittain eloonjääneelle. Myöhemmin kummankin kuoltua omaisuus siirtyy eteenpäin joko lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamentin määräysten mukaisesti. Yleensä testamenttiin kirjoitetaan määräykset siitä, kenelle omaisuuden halutaan lopulta päätyvän.

Mikäli eloonjääneelle puolisolle annetaan testamentilla omistusoikeus, saa tämä käyttää omaisuutta hyväkseen kaikin tavoin. Vaihtoehtoisesti testamentin tekijät voivat antaa toisilleen ainoastaan hallintaoikeuden, eli oikeuden käyttää testamentilla saamaansa ensin kuolleen osapuolen omaisuutta elinaikanaan kuin omaansa ja saada siitä tuleva tuotto. Oikeutta esimerkiksi myydä tai testamentata omaisuutta eteenpäin ei ole. Molempien testamentin laatijoiden kuoltua kuuluu hallintaoikeuden alainen omaisuus rajoituksitta ensiksi kuolleen laatijan laillisille perillisille.

Miksi testamentteja laaditaan Sopimustiedolla – ja miksi käyttäjät ovat ihastuneet palveluun?

Sopimustieto on jo yli 80 000 käyttäjän hyödyntämä helppokäyttöinen palvelu, jolla juridisten asiakirjojen laatiminen onnistuu vaivatta keneltä tahansa. Lopputulos on aina korkealaatuinen ja juuri sinun tarpeisiisi räätälöity. Ohjeistamme sinua eri kohtien merkityksestä, jotta voit tehdä parempia valintoja esimerkiksi perintöveron minimoimiseksi.

Sopimustiedon testamenttimallit ovat juristien laatimia ja ylläpitämiä. Voit helposti valita ja muokata sopivat sisällöt esimerkiksi seuraaviin testamenttiehtoihin:

  • Testamentinsaajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta testamentattavaan omaisuuteen 

  • Rintaperillinen saa ainoastaan lakiosansa 

  • Rintaperillinen jätetään kokonaan perinnöttömäksi 

  • Testamentin toimeenpanijan määrääminen

  • Edunvalvojan määrääminen hoitamaan alaikäisen testamentilla saamaa omaisuutta

Testamenttiin liittyvät juridiset termit selitetään testamenttimallissa ymmärrettävällä tavalla käytännön esimerkkien kautta.

Sopimustieto - Käyttäjien kiittämä palvelu

"Sopimustiedon palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja Sopimustiedolla. Erityisesti kausityöntekijöiden työsuhdeasiakirjoja on tehty paljon. Sähköisestä allekirjoituksesta on ollut iso apu, koska porukka liikkuu meillä paljon ja nimen voi saada sopimukseen tien päälläkin."

Elina Suikki, hankepäällikkö

"Palvelun käyttökokemus on ollut meillä erittäin hyvä! Sopimusten muoto on siisti ja toimiva. Myös palvelun automaatio on todella kätevä. Monet pienetkin jutut on mietitty kuntoon; esimerkiksi sopijakumppaneiden tiedot (y-tunnukset, osoitteet) päivittyvät sopimuksiin automaattisesti, mikä nopeuttaa paljon."

Jouko Pannula, Brand Toimitilat

"Sopimustieto on yksi parhaista verkkopalveluista, joita käytän! Sopimustieto on mahdollistanut täysin paikasta riippumattoman sopimusten hallinnan. Haluamme myös työskennellä mahdollisimman modernisti lean-ajattelun mukaan, joten tulostukset, postitukset, kassakaappisäilytykset ja jopa pdf:t tuntuvat antiikkisilta."

Ilona Kangas, General Manager


Juristien ylläpitämät sisällöt
Juristien ylläpitämät sisällöt

Asiakirjasisällöt ovat juristien ylläpitämät ja niitä päivitetään vastaamaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.

Luotettava ja turvallinen
Luotettava ja turvallinen

Sopimustiedon viimeisin tietoturvatarkastus on suoritettu 17.12.2020 elfGROUP Cyber Security Services Ltd:n toimesta.

Sähköinen kokonaisuus
Sähköinen kokonaisuus

Voit hyödyntää Sopimuskonetta, sähköistä allekirjoitusta (pankkitunnuksilla tai ilman), automaattista arkistointia ja tietopalvelurajapintoja samassa palvelussa.