Sopimus avioliiton / avoliiton päättymisen varalta

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Aviopuolisot voivat laatia mahdollisen avioeron varalle sopimuksen, jossa sovitaan omaisuuden jaosta jopa esinekohtaisesti sekä lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Sopimus avioeron varalta on sitova vain puolisoiden välillä ja vain liiton päättyessä avioeroon. Myös avopuolisot, jotka eivät voi solmia avioehtosopimusta, voivat laatia keskinäisesti sitovan sopimuksen avoliiton päättymisen varalta.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Muodoltaan ja sisällöltään vapaa

Sopimus avioeron varalta on muodoltaan ja sisällöltään vapaa sopimus, jolla puolisot voivat sopia omaisuuden jaosta halutessaan jopa esinekohtaisesti. Toisin kuin avioehtosopimuksessa, voidaan sopimuksessa avioeron varalta sopia myös esimerkiksi lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä yhteisessä kodissa asumisesta.

Sopimus on sitova vain puolisoiden välillä

Sopimus avioeron varalta on sitova vain puolisoiden välillä ja vain liiton päättyessä avioeroon. Sillä ei sen sijaan ole sitovuutta avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan, eikä se myöskään ole sitova suhteessa perillisiin tai velkojiin. Tältä osin sopimus siis poikkeaa varsinaisesta avioehtosopimuksesta.

Sopimus mahdollinen myös avopuolisoille

Myös avopuolisot, jotka eivät voi solmia avioehtosopimusta, voivat laatia keskinäisesti sitovan sopimuksen avoliiton päättymisen varalta.

Jo avoliittoon mentäessä olisi hyvä pohtia mahdollisten keskinäisten sopimusten laatimista, sillä mahdollisen eron jälkeen tilanne voi joskus olla niin tulehtunut, ettei sopimusta saada tehtyä. Sopimuksella avopuolisot voivat selvittää keskenään mikä omaisuus kummallekin kuuluu. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, jossa kalliita hankintoja, kuten asuntoja tai kiinteistöjä, on ostettu yhdessä.

Sopimus ei korvaa ositusta avioeron jälkeen

Sopimus avioeron varalta ei korvaa varsinaista ositusta avioeron jälkeen, vaan sopimus avioeron varalta on vahvistettava tällöin ositussopimukseksi uusin allekirjoituksin. Sopimuksesta huolimatta puolisot voivat hakea pesänjakajan määräämistä.

Tätä sopimusta voidaan kuitenkin soveltaa niin sanottuna osituksen esisopimuksena ja puolisot voivat ilmoittaa osituksen oikeusperusteen eli avioeron vireille tultua noudattavansa tätä aikaisemmin solmittua osituksen esisopimusta osituksena.

Suhde avioehtosopimukseen

Jos puolisot ovat laatineet sekä avioehtosopimuksen että sopimuksen avioeron varalta, noudatetaan ristiriitatilanteessa puolisoiden välillä sitä, joka on laadittu myöhemmin.

Laadi asiakirja