Alivuokraamiseen ei tarvitse lupaa vuokranantajalta

Alivuokrasuhteessa vuokralainen vuokraa osan huoneistosta edelleen alivuokralaiselle jääden myös itse asumaan huoneistoon. Alivuokraukseen ei tarvita päävuokranantajan lupaa, mikäli alivuokralaisen hallintaan tulee enintään puolet huoneistosta eikä alivuokrauksesta koidu alkuperäiselle vuokranantajalle huomattavaa haittaa.

Alivuokralainen maksaa vuokransa alivuokranantajalle

Vuokrasuhde syntyy alivuokratapauksessa alivuokranantajan ja alivuokralaisen välille. Alivuokralainen ei vastaa päävuokralaisen tekemisistä tai vuokranmaksusta tämän omalle vuokranantajalle (päävuokranantajalle).

Kirjallinen sopimus turvaa oikeutesi

Laadi vuokrasopimus aina kirjallisena, jotta kumpikin osapuoli on tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Jos esimerkiksi huoneiston kunto on ilmaistu sopimuksessa, on sitä myöhemmin paljon vaikeampi riitauttaa. Sopimuskoneen ehtovalikoima toimii muistilistana siitä, mistä kaikesta voit haluta sopia.

Suullisen sopimuksen ongelmat

Jos sopimusta asuinhuoneen vuokrasta ei ole laadittu kirjallisesti, on vuokrasopimus lain mukaan voimassa toistaiseksi. Myöskään vuokran korottaminen ei ole mahdollista, jos vuokran korotusta koskevia ehtoja ei ole kirjattu sopimukseen. Suullinen sopimus altistaa epäselvyyksille, sillä erimielisyyksien ilmaantuessa on usein vain sana sanaa vastaan. Nämä ongelmat poistuvat, kun asioista on mustaa valkoisella.

Vuokrasuhteen päättyminen päättää myös alivuokrasuhteen

Alivuokralaisen vuokrasuhde päättyy aina, jos päävuokranantajan ja -vuokralaisen välinen sopimus irtisanotaan tai puretaan. Alivuokrasuhteessa noudatetaan tavallista lyhyempiä irtisanomisaikoja.