Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja

Laadi asiakirja ilmaiseksi
Tietoa asiakirjasta

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä osakeyhtiössä muun muassa jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi. Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään tarvittaessa

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä osakeyhtiössä esimerkiksi, jos hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai tilintarkastaja sitä vaatii. Ylimääräisen yhtiökokouksen menettelysäännöt ovat samat kuin varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Pöytäkirjat on laadittava ja arkistoitava

Ylimääräisestä yhtiökokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Pöytäkirjat on arkistoitava, ja niiden tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kunkin kokouksen pitämisestä. Laadukkaat ja siistit pöytäkirjat antavat ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.

Sopimuskone sisältää osakeyhtiölakiin pohjautuvat mallikirjaukset

Sopimuskone tarjoaa pöytäkirjan mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten yhtiöjärjestyksen muutoksiin, osakeanteihin ja pääomanpalautuksiin SVOP-rahastosta. Mallisisällöt pohjautuvat osakeyhtiölain sääntelyyn. Voit halutessasi muokata kokouspöytäkirjan sisältöjä myös vapaasti omien tarpeidesi mukaan.

Tehosta pikavalinnoilla pöytäkirjan laatimista jopa 10x

Sopimuskoneella voit laatia allekirjoitusvalmiin pöytäkirjan parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Yhtiöoikeuden asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat Sopimuskoneessa tekemiesi valintojen mukaan. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Pöytäkirjamallimme sisältää mallisisällöt yli 20 erilaiseen päätöstyyppiin

Välitilinpäätös

 • Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
 • Tilintarkastajan valinta
 • Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

 • Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
 • Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Yhtiön johto

 • Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
 • Hallituksen jäsenten palkkiot
 • Hallituksen jäsenten lukumäärä
 • Hallituksen jäsenten valinta

Omien osakkeiden hankkiminen

 • Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 • Omien osakkeiden lunastaminen

Osakeannit

 • Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Optio-oikeudet osakkeisiin

 • Optio-oikeuksien antaminen
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Muu päätöksenteko

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • Tilikauden muuttaminen
 • Yhtiön asettaminen selvitystilaan

Näin yhtiökokous etenee pääpiirteissään

 1. Yhtiökokouksen avaa kokouksen koolle kutsujan (lähtökohtaisesti hallituksen) nimeämä henkilö.

 2. Läsnäolijat valitsevat kokoukselle puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Kokouksen puheenjohtajan laatii ääniluettelon, johon merkitään läsnä olevat osakkeenomistajat osake- ja äänimäärineen. Sopimuskoneen pöytäkirjamalli sisältää mahdollisuuden ääniluettelon laatimiseen. Puheenjohtajan vastuulla on laatia myös itse pöytäkirja.

 3. Yhtiökokouksessa saadaan lähtökohtaisesti päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä kokouksessa.

 4. Ellei päätöksestä synny yksimielisyyttä, siitä äänestetään. Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa annetuista äänistä, ellei kysymys ole asiasta, joka osakeyhtiölakiin pohjautuen edellyttää 2/3 määräenemmistöpäätöstä (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, suunnattu osakeanti). Tietyt yhtiöjärjestyksen muutokset edellyttävät myös suostumusta niiltä osakkeenomistajilta, joiden etuun päätös suoraan vaikuttaa (esim. maksuvelvollisuuden lisäys yhtiötä kohtaan).

 5. Pöytäkirja on allekirjoitettava ja arkistoitava, ja sen tulee olla osakkeenomistajien saatavilla kahden viikon kuluessa kokouksen pitämisestä.

Ketkä allekirjoittavat yhtiökokouksen pöytäkirjan?

Pöytäkirjaan tulee saada vähintään kokouksen puheenjohtajan ja yhden pöytäkirjantarkastajan allekirjoitukset.

Miten laadin ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjan Sopimuskoneella?

 1. Valitse pöytäkirjamallin alussa, mistä yhtiökokous on tekemässä päätöstä (esim. suunnattu osakeanti).

 2. Sopimuskone kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee tekstit pöytäkirjaasi (suunnatussa osakeannissa esim. antiosakkeiden määrä, hinta ja merkitsijät; lain edellyttämä painava taloudellinen syy annille; osakkeiden merkintäaika)

 3. Sopimuskone neuvoo eri kohdissa osakeyhtiölakiin pohjautuen, mitä yhtiökokouksen on syytä ottaa huomioon päätöksenteossaan (osakeantipäätöksessä esim. erillinen kirjaus siitä, että varat merkitään SVOP-rahastoon, jos osakepääomaa ei haluta korottaa)

 4. Kun pöytäkirja on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

 5. Pöytäkirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi sopimustilille, jonne pääset hetkessä tietokoneella tai puhelimella

Laadi asiakirja ilmaiseksi