Kauppakirja niin laajoihin kuin suppeampiinkin kauppoihin

Osakkeiden kauppakirjaa tarvitset ostaessasi tai myydessäsi koko osakekannan tai osan siitä. Tämä osakkeiden kauppakirja soveltuu sekä laajoihin yrityskauppoihin, joissa koko yrityksen osakekanta ostetaan että laajuudeltaan suppeampiin kauppoihin, joissa vain osa osakekannasta on kaupan.

Valitse haluamasi ehdot tai luo omasi

Sopimuskoneella voit valita ne ehdot, jotka soveltuvat juuri sinun tarpeisiisi parhaiten. Sopimuskoneen ehtovalikoima toimii samalla muistilistana kaikista törkeistö seikoista, jotka on hyvä ottaa kaupanteossa huomioon. Jokainen ehto on tietenkin myös vapaasti muokattavissa.

Hyvä sopimus tuo turvaa

Mitä suuremmasta kaupasta on kyse, sitä tarkemmin kaupan ehdoista tulee sopia. Jos asioista ei sovita etukäteen, voit esimerkiksi ostajana joutua vastuuseen myyjän sitoumuksista, joita et tiennyt olevankaan. Voi myös olla, että kohdeyrityksestä paljastuu epämieluisia yllätyksiä. Kirjallisella sopimuksella ehkäiset epäselvyyksiä ja riitoja. Samojen ongelmien ratkaiseminen jälkeenpäin on kallista, epävarmaa ja aikaavievää.