Muistioon voi lisätä lukuja kokouksessa päätettävien asioiden mukaan.