Lahjakirja on pakollinen

Jos haluat antaa tai vastaanottaa kiinteistön lahjana, tarvitset toimenpiteeseen lahjankirjan. Lahjakirja tarvitaan Maanmittauslaitosta varten, koska kiinteistön luovutus ns. määrämuotoisena oikeustoimena edellyttää kirjallista luovutuskirjaa. Julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava omistuksenvaihdos lahjoituksen osapuolten läsnäollessa.

Jos olet vastaanottanut tai antanut kiinteistön, lahjakirjan avulla voit yleisesti osoittaa, ettei kyseessä ole laina tai kauppa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun lahjan rahallinen arvo on suuri tai lahja on sellaista irtainta omaisuutta, jota ei yleensä anneta pois.

Lahjakirjan laatiminen on helpointa Sopimuskoneella

Sopimuskoneella laadit pätevän ja laadukkaan lahjakirjan neljään eri tilanteeseen: 1) kokonaisen kiinteistön lahjoitukseen 2) määräalan lahjoitukseen 3) määräosan lahjoitukseen 4) rakennuksen lahjoitukseen, jossa samalla siirretään kohdekiinteistön tai määräalan vuokraoikeus lahjansaajalle. Lahjoitus voi maa-alueen ohella sisältää rakennuksia.

Muista lahjavero

Lahjansaajan on syytä huomioida lahjoituksesta seuraava lahjavero.

Muista tarvittaessa myös ilmoitus maistraattiin

Huomaathan, että kun lahjoitus tehdään puolisolle tai muulle läheiselle henkilölle, tulee lahjoituksesta tehdä ilmoitus maistraattiin, jotta lahjan kohteella olisi mahdollisuus saada suojaa lahjanantajan velkojilta hänen mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessaan.