Rintaperillisellä oikeus lakiosaan

Rintaperillisellä on oikeus saada testamentista huolimatta vähintään lakiosansa. Lakiosa on puolet perintöosuudesta, jonka rintaperillinen olisi ilman testamenttia saanut. Oikeutensa turvaamiseksi rintaperillisen on annettava lakiosaa koskeva vaatimus tiedoksi testamentinsaajille.

Kuuden kuukauden määräaika

Lakiosailmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista testamentin saajalle. Jokaisen rintaperillisen, joka haluaa lakiosansa, on tehtävä lakiosavaatimus itsenäisesti. Rintaperilliset voivat kuitenkin samassa ilmoituksessa vaatia lakiosaansa.

Ilmoituksen laiminlyönti johtaa lakiosan menettämiseen

Jos rintaperillinen ei määräajassa esitä lakiosavaatimusta, menettää hän oikeutensa lakiosaan.

Todisteellinen ilmoitus

Lakiosaa koskeva vaatimus on lain mukaan tehtävä todisteellisesti. Tämä onnistuu kätevästi, kun lähetät ilmoituksen Sopimuskoneella testamentinsaajalle sähköisesti allekirjoitettavaksi. Allekirjoitus toimii kuittauksena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lakiosailmoitus on tehtävä jokaiselle testamentinsaajalle erikseen, mikä puolestaan onnistuu palvelussamme helposti lisäämällä kaikki testamentinsaajat yhdellä kertaa allekirjoittajiksi – sinulta säästyy aikaa ja vaivaa.