Lakiosailmoitus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Lain mukaan rintaperillisellä on oikeus saada testamentista huolimatta vähintään lakiosa jäämistöstä. Lakiosa on puolet perintöosuudesta, jonka rintaperillinen olisi ilman testamenttia saanut. Lakiosailmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista testamentin saajalle sillä uhalla, että oikeus lakiosaan muuten menetetään. Jokaisen rintaperillisen, joka haluaa lakiosansa, on tehtävä lakiosavaatimus itsenäisesti.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Rintaperillisellä oikeus lakiosaan

Rintaperillisellä on oikeus saada testamentista huolimatta vähintään lakiosansa. Lakiosa on puolet perintöosuudesta, jonka rintaperillinen olisi ilman testamenttia saanut. Oikeutensa turvaamiseksi rintaperillisen on annettava lakiosaa koskeva vaatimus tiedoksi testamentinsaajille.

Kuuden kuukauden määräaika

Lakiosailmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista testamentin saajalle. Jokaisen rintaperillisen, joka haluaa lakiosansa, on tehtävä lakiosavaatimus itsenäisesti. Rintaperilliset voivat kuitenkin samassa ilmoituksessa vaatia lakiosaansa.

Ilmoituksen laiminlyönti johtaa lakiosan menettämiseen

Jos rintaperillinen ei määräajassa esitä lakiosavaatimusta, menettää hän oikeutensa lakiosaan.

Todisteellinen ilmoitus

Lakiosaa koskeva vaatimus on lain mukaan tehtävä todisteellisesti. Tämä onnistuu kätevästi, kun lähetät ilmoituksen Sopimuskoneella testamentinsaajalle sähköisesti allekirjoitettavaksi. Allekirjoitus toimii kuittauksena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lakiosailmoitus on tehtävä jokaiselle testamentinsaajalle erikseen, mikä puolestaan onnistuu palvelussamme helposti lisäämällä kaikki testamentinsaajat yhdellä kertaa allekirjoittajiksi – sinulta säästyy aikaa ja vaivaa.

Laadi asiakirja