Lahjakirja, tavara

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tavanomaista suuremmista lahjoista on hyvä laatia kirjallinen lahjakirja. Kirjallinen muoto on välttämätön silloin, kun halutaan rajoittaa lahjansaajan puolison avio-oikeutta lahjaan.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Lahjakirja on eräissä tilanteissa välttämätön

Tavanomaisia lahjoja voi antaa vapaasti. Tavallista arvokkaammista lahjoista sen sijaan on järkevää tehdä erillinen lahjakirja. Lahjakirja on myös välttämätön silloin, kun halutaan rajoittaa lahjansaajan puolison avio-oikeutta lahjaan. Tällöin lahjakirjaan tarvitaan myös poikkeuksellisesti kahden todistajan allekirjoitukset.

Lahjakirja on syytä tehdä myös silloin, jos halutaan vaikuttaa siihen, onko lahja huomioitava saajan ennakkoperintönä vai ei.

Ilman lahjakirjaa tehty lahjoitus ei välttämättä sido antajan velkojia

Jos omaisuutta lahjoitetaan puolisolle tai muulle samassa taloudessa asuvalle, tulee lahjoituksesta tehdä ilmoitus maistraattiin. Jos ilmoitusta ei ole tehty ja lahjanantaja velkaantuu, on velkojilla mahdollisuus ottaa lahja takaisin. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä tavallisista, rahalliselta arvoltaan vähäisistä lahjoista.

Lahjaveroilmoitus

Jos lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän taikka samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5 000 euroa tai enemmän, on lahjasta tehtävä lahjaveroilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti.

Laadi asiakirja