Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Purkaminen on vapaampaa työntekijän ollessa koeajalla, sillä tällöin ei tarvita erityistä syytä.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja TUKI
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti VIIMEISTELY
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Edellytyksenä erittäin painava syy

Purkaminen lopettaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Kynnys työsuhteen purkamiselle on asetettu laissa korkeaksi, ja sen täyttymiseen vaikuttavat muun muassa työntekijän rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus ja tahallisuus.

Hyväksyttäviä purkamisperusteita ovat yleensä esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen työaikana ja luvattomat poissaolot työpaikalta.

Purkaminen koeajalla

Jos työntekijä on koeajalla, ei työsopimuksen purkamiseen tarvita erityistä syytä. Purkua ei saa kuitenkaan tehdä syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

! Koronavirusepidemian vaikutus purkamisperusteisiin koeajalla !

Työnantajalla on väliaikaisesti voimassa olevan lain nojalla oikeus purkaa työntekijän työsopimus koeaikana taloudellisella, tuotannollisella tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvalla perusteella. Väliaikaislaki on voimassa 31.12.2020 asti, ja se koskee vain yksityistä sektoria.

Varattava tilaisuus tulla kuulluksi

Työntekijälle on lähtökohtaisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsopimuksen purkamista. Kuulemistilaisuudesta tehtävän muistion laadit kätevästi Sopimuskoneella.

Työsuhdeasunto

Työsopimuksen purkaminen oikeuttaa irtisanomaan myös mahdollisen työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen. Voit antaa samalla ilmoituksella tiedon sekä työsopimuksen purkamisesta että työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Laadi asiakirja