Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana

Edellytyksenä erittäin painava syy

Purkaminen lopettaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Kynnys työsuhteen purkamiselle on asetettu laissa korkeaksi, ja sen täyttymiseen vaikuttavat muun muassa työntekijän rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus ja tahallisuus.

Hyväksyttäviä purkamisperusteita ovat yleensä esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen työaikana ja luvattomat poissaolot työpaikalta.

Purkaminen koeajalla

Jos työntekijä on koeajalla, ei työsopimuksen purkamiseen tarvita erityistä syytä. Purkua ei saa kuitenkaan tehdä syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Varattava tilaisuus tulla kuulluksi

Työntekijälle on lähtökohtaisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsopimuksen purkamista. Kuulemistilaisuudesta tehtävän muistion laadit kätevästi Sopimuskoneella.

Työsuhdeasunto

Työsopimuksen purkaminen oikeuttaa irtisanomaan myös mahdollisen työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen. Voit antaa samalla ilmoituksella tiedon sekä työsopimuksen purkamisesta että työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta.