Testamentti, keskinäinen (puolisoiden yhteinen)

Viimeisen tahdon merkitys

Testamentilla voit määrätä omaisuudestasi kuolemasi jälkeen. Ilman testamenttia omaisuutesi kohtalo määräytyy lain mukaan, eikä huomioon oteta toiveitasi siitä, kuka perii tai miten omaisuus jaetaan. Testamentin tekeminen onkin suositeltavaa – elämän yllätyksellisyyden vuoksi hyvissä ajoin.

Keskinäisellä testamentilla kaksi henkilöä, tyypillisesti puolisot, testamenttaavat omaisuutensa vastavuoroisesti toisilleen. Kummankin kuoltua omaisuus siirtyy joko lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamentilla määrätyn mukaisesti. Tyypillisesti omaisuus menee kummankin puolison kuoltua yhteisille rintaperillisille.

Laaja määräämisvapaus

Testamentilla voi määrätä omaisuudestaan varsin vapaasti, joskin testamentintekijän lapsi voi tavanomaisesti vaatia lakiosaansa. Mahdollisia erityisehtoja testamentissa ovat mm. perimysoikeuden purkavat ja lykkäävät ehdot sekä määräykset siitä, kenestä tulee perillinen ensisijaisen perillisen kuollessa ennen testamentin tekijää. Testamentissa kannattaa huomioida myös verotuskysymykset. Usein on verotuksellisesti edullisempaa siirtää omaisuutta suoraan lapsenlapsille.

Muotovaatimukset

Sopimuskoneella voit laatia ilmaiseksi pätevän testamentin, jolla varaudut tulevaan. Jotta testamentti olisi pätevä, sen tulee olla kahden ulkopuolisen todistajan allekirjoittama.