Asiakirjamallit kaikkiin elämän ja yritystoiminnan tilanteisiin

Jopa yli 1 000 euron arvoiset sopimukset pikavalinnoin 10 minuutissa.

Sopimustieto on yli 80 000 käyttäjän hyödyntämä palvelu elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimiseen, sähköiseen allekirjoittamiseen ja arkistointiin.

Asiakirjat kategoriassa Henkilösopimukset

Alivuokrasopimus, asuinhuoneisto Alivuokrasopimus, liikehuoneisto Yrityksille Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana Avainten luovutus Avioehtosopimuksen purkaminen Avioehtosopimus Avioerohakemus Aviopuolison suostumus yhteisen kodin luovuttamiseksi Avoin valtakirja Avoin valtakirja (englanniksi) Avoin valtakirja (ruotsiksi) Edunvalvontavaltakirja (edunvalvontavaltuutus) Hallinnanjakosopimus Hoitotestamentti Kauppakirja, asunto-osake Kauppakirja, asunto-osake (englanniksi) Kauppakirja, asunto-osake (ruotsiksi) Kauppakirja, auto Kauppakirja, autopaikka Kauppakirja, kiinteistö Kauppakirja, tavara Kauppakirja, tavara (englanniksi) Kauppakirja, tavara (ruotsiksi) Kiinteistön kauppaa koskeva esisopimus Kiinteistön vuokrasopimus (maanvuokrasopimus) Kiinteistönhoitosopimus Kutsu perunkirjoitukseen Lahjakirja, kiinteistö Lahjakirja, tavara Lakiosailmoitus Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokralainen irtisanojana Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana (englanniksi) Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana (ruotsiksi) Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana Muistio (henkilöt) Osakkaan ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä Ositussopimus (osituskirja) Ostotarjous, asunto-osake Ostotarjous, asunto-osake (englanniksi) Ostotarjous, asunto-osake (ruotsiksi) Perinnönjakokirja Perinnöstä luopuminen, ilmoitus kuolinpesälle Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle Perintäkirje (englanniksi) Perintäkirje (ruotsiksi) Perukirja, ensin kuollut puoliso Perukirja, lesken kuoltua Perukirja, naimattomana kuollut Pienremonttisopimus Sopimus avioliiton / avoliiton päättymisen varalta Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien Suostumus henkilötietojen käsittelyyn, Suomen Palloliitto Takaus tietystä velasta tai veloista (omavelkainen erityistakaus) Takaussitoumus, vuokrasuhde Tarjouspyyntö asuinkiinteistön kuntoarviosta Tavallinen velkakirja Tavallinen velkakirja (englanniksi) Tavallinen velkakirja (ruotsiksi) Testamentti Testamentti, keskinäinen (puolisoiden yhteinen) Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työntekijä irtisanojana Työsopimuksen purkamisilmoitus, työntekijä purkajana Valtakirja kiinteistön myyntiä varten Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseksi Valtakirja, osuuskuntakokous Valtakirja, yhtiökokous Valtakirja, yhtiökokous (englanniksi) Valtakirja, yhtiökokous (ruotsiksi) Vuokrankorotusilmoitus Vuokrankorotusilmoitus (englanniksi) Vuokrankorotusilmoitus (ruotsiksi) Vuokrasopimuksen siirtoilmoitus, asuinhuoneisto Vuokrasopimus, asuinhuoneisto Vuokrasopimus, asuinhuoneisto (englanniksi) Vuokrasopimus, asuinhuoneisto (ruotsiksi) Vuokrasopimus, autopaikka Vuokrasopimus, kirjallinen varoitus Vuokrasopimus, liikehuoneisto Vuokrasopimus, liikehuoneisto (englanniksi) Vuokrasopimus, liikehuoneisto (ruotsiksi) Yksilöity valtakirja Yksilöity valtakirja (englanniksi) Yksilöity valtakirja (ruotsiksi)

Laadinta älykkäästi pikavalinnoilla

Sopimustiedon pikavalinnat tekevät asiakirjanlaadinnasta nopeampaa kuin koskaan ennen.

Lue lisää teknologiasta

Juristien ylläpitämät sisällöt

Asiakirjamallit ovat juridiikan ammattilaisten laatimia. Ne päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Lue lisää juridiikasta