Asiakirjamallit kaikkiin elämän ja yritystoiminnan tilanteisiin

Jopa yli 1 000 euron arvoiset sopimukset pikavalinnoin 10 minuutissa.

Sopimustieto on yli 80 000 käyttäjän hyödyntämä palvelu elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimiseen, sähköiseen allekirjoittamiseen ja arkistointiin.

Asiakirjat kategoriassa Englanninkieliset

Aiesopimus (englanniksi) Yrityksille Alihankintasopimus (englanniksi) Yrityksille Alivuokrasopimus, liikehuoneisto (englanniksi) Yrityksille Avoin valtakirja (englanniksi) Esisopimus (englanniksi) Yrityksille Freelancer-sopimus (englanniksi) Yrityksille Hallituksen kokous, kutsu (englanniksi) Yrityksille Hallituksen kokous, pöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Hallituksen päätös kokousta pitämättä (englanniksi) Yrityksille Henkilöstöanti | Hallituksen kokouspöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Henkilöstöanti | Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Johtajasopimus (englanniksi) Yrityksille Kauppakirja, liiketoiminta (englanniksi) Yrityksille Kauppakirja, osakkeet (englanniksi) Yrityksille Kauppakirja, tavara (englanniksi) Kilpailukieltosopimus, työsuhde (englanniksi) Yrityksille Kirjallinen varoitus työntekijälle (englanniksi) Yrityksille Konsulttisopimus (englanniksi) Yrityksille Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana (englanniksi) Lomautuksen ennakkoselvitys (englanniksi) Yrityksille Lomautusilmoitus (englanniksi) Yrityksille Merkintäsitoumus, osakeanti (englanniksi) Yrityksille Nollatuntisopimus / muu vaihtelevan työajan työsopimus (englanniksi) Yrityksille Oma Sopimus (englanniksi) Yrityksille Osakasluettelo (englanniksi) Yrityksille Osakassopimus (englanniksi) Yrityksille Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen (englanniksi) Yrityksille Osakkeenomistajien yksimielinen päätös (englanniksi) Yrityksille Osamaksusopimus (englanniksi) Yrityksille Ostotarjous, asunto-osake (englanniksi) Perintäkirje (englanniksi) Projektisopimus (englanniksi) Yrityksille Prokuravaltakirja (englanniksi) Yrityksille Salassapitosopimus (NDA), molemmin puolin velvoittava (englanniksi) Yrityksille Salassapitosopimus (NDA), yksipuolisesti velvoittava (englanniksi) Yrityksille Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (perusteet ja vaihtoehdot) (englanniksi) Yrityksille Sopimus henkilötietojen käsittelystä / tietosuojasopimus (englanniksi) Yrityksille Sopimus tai ilmoitus työsopimuksen ehtojen muuttamisesta, esim. palkkamuutokset (englanniksi) Yrityksille Suunnattu osakeanti | Hallituksen kokouspöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Suunnattu osakeanti | Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Tarjous (englanniksi) Yrityksille Tavallinen velkakirja (englanniksi) Tietosuojaseloste (englanniksi) Yrityksille Todistus lomautuksesta (englanniksi) Yrityksille Toimeksiantosopimus / palvelusopimus (englanniksi) Yrityksille Toimeksiantosopimus tilitoimiston palveluista TAL2018 (englanniksi) Yrityksille Toimitusjohtajasopimus (englanniksi) Yrityksille Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana (englanniksi) Yrityksille Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana (englanniksi) Yrityksille Työsopimus (englanniksi) Yrityksille Työsuhteen päättämissopimus (englanniksi) Yrityksille Työtodistus, laaja (englanniksi) Yrityksille Työtodistus, suppea (englanniksi) Yrityksille Valtakirja, yhtiökokous (englanniksi) Varsinainen yhtiökokous, pöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Velkakirja, pääomalaina (englanniksi) Yrityksille Vuokrankorotusilmoitus (englanniksi) Vuokrasopimus, asuinhuoneisto (englanniksi) Vuokrasopimus, liikehuoneisto (englanniksi) Yhteistyösopimus (englanniksi) Yrityksille Yhtiökokous, kutsu (englanniksi) Yrityksille Yksilöity valtakirja (englanniksi) Ylimääräinen yhtiökokous, pöytäkirja (englanniksi) Yrityksille

Laadinta älykkäästi pikavalinnoilla

Sopimustiedon pikavalinnat tekevät asiakirjanlaadinnasta nopeampaa kuin koskaan ennen.

Lue lisää teknologiasta

Juristien ylläpitämät sisällöt

Asiakirjamallit ovat juridiikan ammattilaisten laatimia. Ne päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Lue lisää juridiikasta