Asiakirjamallit kaikkiin elämän ja yritystoiminnan tilanteisiin

Jopa yli 1 000 euron arvoiset sopimukset pikavalinnoin 10 minuutissa.

Sopimustieto on yli 80 000 käyttäjän hyödyntämä palvelu elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimiseen, sähköiseen allekirjoittamiseen ja arkistointiin.

Asiakirjat kategoriassa Muut sopimukset ja asiakirjat

Aiesopimus Yrityksille Aiesopimus (englanniksi) Yrityksille Asiakkaan tuntemistiedot Yrityksille Asiakkaan tuntemistiedot (englanniksi) Yrityksille Asiakkaan tuntemistiedot (ruotsiksi) Yrityksille Esisopimus Yrityksille Esisopimus (englanniksi) Yrityksille Haastehakemus Yrityksille Hallinnanjakosopimus Hoitotestamentti Ilmoitus sopimuksen päättämisestä (irtisanominen tai purku) Johdon vahvistuskirje tilintarkastajalle Yrityksille Kiinteistön järjestyssäännöt Yrityksille Kokousmuistio Yrityksille Konkurssisaatavan valvonta Yrityksille Lisenssisopimus Yrityksille Merkintäsitoumus, osakeanti Yrityksille Merkintäsitoumus, osakeanti (englanniksi) Yrityksille Merkintäsitoumus, osakeanti (ruotsiksi) Yrityksille Muistio (henkilöt) Muistio (yritykset) Yrityksille Oma asiakirjamalli Yrityksille Oma Sopimus Yrityksille Oma Sopimus (englanniksi) Yrityksille Oma Sopimus (ruotsiksi) Yrityksille Optiosopimus Yrityksille Osakasluettelo Yrityksille Osakasluettelo (englanniksi) Yrityksille Osakasluettelo (ruotsiksi) Yrityksille Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen Yrityksille Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen (englanniksi) Yrityksille Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen (ruotsiksi) Yrityksille Palaverimuistio Yrityksille Pelaajasopimus, Suomen Palloliitto Yrityksille Perintäkirje Perintäkirje (englanniksi) Perintäkirje (ruotsiksi) Player Contract, Suomen Palloliitto Yrityksille Poikkeuslupahakemus tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksen jälkeen, TVL 122 § Yrityksille Sopimus henkilötietojen käsittelystä / tietosuojasopimus Yrityksille Sopimus henkilötietojen käsittelystä / tietosuojasopimus (englanniksi) Yrityksille Sopimus henkilötietojen käsittelystä / tietosuojasopimus (ruotsiksi) Yrityksille Sopimus työsuhdekeksinnöstä maksettavasta korvauksesta Yrityksille Sponsorisopimus, urheilu Yrityksille Suostumus henkilötietojen käsittelyyn, Suomen Palloliitto Tietosuojaseloste Yrityksille Tietosuojaseloste (englanniksi) Yrityksille Tietosuojaseloste (ruotsiksi) Yrityksille Tilintarkastajan todistus, maksullinen osakeanti Yrityksille Toimeksiantokirje tilintarkastajalta Yrityksille Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten vakuutus osakeyhtiölain noudattamisesta maksullisessa osakeannissa Yrityksille Yhtiöjärjestys Yrityksille

Laadinta älykkäästi pikavalinnoilla

Sopimustiedon pikavalinnat tekevät asiakirjanlaadinnasta nopeampaa kuin koskaan ennen.

Lue lisää teknologiasta

Juristien ylläpitämät sisällöt

Asiakirjamallit ovat juridiikan ammattilaisten laatimia. Ne päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Lue lisää juridiikasta