Asiakirjamallit kaikkiin elämän ja yritystoiminnan tilanteisiin

Jopa yli 1 000 euron arvoiset sopimukset pikavalinnoin 10 minuutissa.

Sopimustieto on yli 80 000 käyttäjän hyödyntämä palvelu elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimiseen, sähköiseen allekirjoittamiseen ja arkistointiin.

Asiakirjat kategoriassa Työsuhde

Esityslista YT-neuvotteluihin Yrityksille Etätyösopimus Yrityksille Etätyösopimus (ruotsiksi) Yrityksille Harjoittelusopimus Yrityksille Henkilöstöanti | Hallituksen kokouspöytäkirja Yrityksille Henkilöstöanti | Hallituksen kokouspöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Henkilöstöanti | Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja Yrityksille Henkilöstöanti | Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Ilmoitus työn jatkumisesta lomautuksen jälkeen Yrityksille Ilmoitus työsuhteen osa-aikaistamisesta tai työtuntien vähentämisestä Yrityksille Johtajasopimus Yrityksille Johtajasopimus (englanniksi) Yrityksille Johtajasopimus (ruotsiksi) Yrityksille Joustotyösopimus Yrityksille Joustotyösopimus (ruotsiksi) Yrityksille Kilpailukieltosopimus, työsuhde Yrityksille Kilpailukieltosopimus, työsuhde (englanniksi) Yrityksille Kilpailukieltosopimus, työsuhde (ruotsiksi) Yrityksille Kirjallinen varoitus työntekijälle Yrityksille Kirjallinen varoitus työntekijälle (englanniksi) Yrityksille Kirjallinen varoitus työntekijälle (ruotsiksi) Yrityksille Kutsu YT-neuvotteluihin Yrityksille Lomautuksen ennakkoselvitys Yrityksille Lomautuksen ennakkoselvitys (englanniksi) Yrityksille Lomautuksen ennakkoselvitys (ruotsiksi) Yrityksille Lomautusilmoitus Yrityksille Lomautusilmoitus (englanniksi) Yrityksille Lomautusilmoitus (ruotsiksi) Yrityksille Nollatuntisopimus / muu vaihtelevan työajan työsopimus Yrityksille Nollatuntisopimus / muu vaihtelevan työajan työsopimus (englanniksi) Yrityksille Nollatuntisopimus / muu vaihtelevan työajan työsopimus (ruotsiksi) Yrityksille Oma Sopimus Yrityksille Oma Sopimus (englanniksi) Yrityksille Oma Sopimus (ruotsiksi) Yrityksille Optiosopimus Yrityksille Pelaajasopimus, Suomen Palloliitto Yrityksille Player Contract, Suomen Palloliitto Yrityksille Salassapitosopimus (NDA), yksipuolisesti velvoittava Yrityksille Salassapitosopimus (NDA), yksipuolisesti velvoittava (englanniksi) Yrityksille Salassapitosopimus (NDA), yksipuolisesti velvoittava (ruotsiksi) Yrityksille Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (perusteet ja vaihtoehdot) Yrityksille Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (perusteet ja vaihtoehdot) (englanniksi) Yrityksille Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (perusteet ja vaihtoehdot) (ruotsiksi) Yrityksille Sopimus liukuvasta työajasta Yrityksille Sopimus liukuvasta työajasta (ruotsiksi) Yrityksille Sopimus tai ilmoitus työsopimuksen ehtojen muuttamisesta, esim. palkkamuutokset Yrityksille Sopimus tai ilmoitus työsopimuksen ehtojen muuttamisesta, esim. palkkamuutokset (englanniksi) Yrityksille Sopimus tai ilmoitus työsopimuksen ehtojen muuttamisesta, esim. palkkamuutokset (ruotsiksi) Yrityksille Sopimus työsuhdekeksinnöstä maksettavasta korvauksesta Yrityksille Suunnattu osakeanti | Hallituksen kokouspöytäkirja Yrityksille Suunnattu osakeanti | Hallituksen kokouspöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Suunnattu osakeanti | Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja (englanniksi) Yrityksille Todistus lomautuksesta Yrityksille Todistus lomautuksesta (englanniksi) Yrityksille Todistus lomautuksesta (ruotsiksi) Yrityksille Toimitusjohtajasopimus Yrityksille Toimitusjohtajasopimus (englanniksi) Yrityksille Toimitusjohtajasopimus (ruotsiksi) Yrityksille Työaikapankkisopimus Yrityksille Työaikapankkisopimus (ruotsiksi) Yrityksille Työntekijän kuulemistilaisuus, kutsu Yrityksille Työntekijän kuulemistilaisuus, muistio Yrityksille Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana Yrityksille Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana (englanniksi) Yrityksille Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana (ruotsiksi) Yrityksille Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työntekijä irtisanojana Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana Yrityksille Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana (englanniksi) Yrityksille Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana (ruotsiksi) Yrityksille Työsopimuksen purkamisilmoitus, työntekijä purkajana Työsopimus Yrityksille Työsopimus (englanniksi) Yrityksille Työsopimus (ruotsiksi) Yrityksille Työsuhteen päättämissopimus Yrityksille Työsuhteen päättämissopimus (englanniksi) Yrityksille Työsuhteen päättämissopimus (ruotsiksi) Yrityksille Työtodistus, laaja Yrityksille Työtodistus, laaja (englanniksi) Yrityksille Työtodistus, laaja (ruotsiksi) Yrityksille Työtodistus, suppea Yrityksille Työtodistus, suppea (englanniksi) Yrityksille Työtodistus, suppea (ruotsiksi) Yrityksille Työtodistus, väliaikainen Yrityksille

Laadinta älykkäästi pikavalinnoilla

Sopimustiedon pikavalinnat tekevät asiakirjanlaadinnasta nopeampaa kuin koskaan ennen.

Lue lisää teknologiasta

Juristien ylläpitämät sisällöt

Asiakirjamallit ovat juridiikan ammattilaisten laatimia. Ne päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Lue lisää juridiikasta