Työtodistus, laaja

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijän pyynnöstä työtodistus työsuhteen päätyttyä. Tämä malli sisältää arvioinnin työntekijän suoriutumisesta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syystä.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Työntekijällä on oikeus saada työtodistus

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle kirjallinen työtodistus työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä todistusta pyytää. Työtodistus on annettava, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä, tietyin edellytyksin sen jälkeenkin. Samoin edellytyksin työnantajan on annettava kadonneen todistuksen tilalle uusi.

Työnantaja, joka rikkoo työtodistukseen liittyviä velvollisuuksiaan, tuomitaan sakkoon.

Laaja vai suppea työtodistus?

Työtodistustyyppejä tunnetaan kaksi. Niin sanottuun laajaan työtodistukseen kirjataan työsuhteen keston ja työtehtävien lisäksi arvio työntekijän suoriutumisesta työtehtävissään ja syy työsuhteen päättymiselle taikka työntekijän valinnan mukaan pelkästään jompikumpi jäljempänä mainituista. Vaihtoehto on ns. suppea työtodistus, jossa on ainoastaan työsuhteen kesto sekä kuvaus työntekijän suorittamista työtehtävistä.

Työntekijä saa määrätä työtodistuksensa laajuuden

Työntekijä saa päättää, onko työtodistus muodoltaan laaja vai suppea. Työntekijälle annetaan suppea todistus, jos hän ei muuta pyydä. Huomaathan siis varmistaa, että et kirjoita laajaa työtodistusta turhaan, ellei työntekijä sellaista halua. Hänellä on toisaalta oikeus saada myöhemmin pyynnöstä myös laaja työtodistus, vaikka olisi alun perin pyytänyt suppean version.

Voinko laatia Sopimuskoneella laajan työtodistuksen?

Kyllä. Sopimuskoneella laadit, allekirjoitat ja arkistoit vaivattomasti kaikki yritystoiminnassasi tarvitsemasi asiakirjat. Asiakirjamallimme pohjautuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön ja muuntuvat valintojesi mukaan tilanteeseesi sopiviksi – kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta.

Sopimuskone etsii työtodistukseesi automaattisesti työnantajana olevan yrityksen tiedot kaupparekisteristä (y-tunnus ja ajantasaiset osoitetiedot).

Mitä Sopimuskoneen laajan työtodistuksen malli sisältää?

Laajan työtodistuksen mallimme sisältää kaikki työsopimuslain edellyttämät kohdat:

i) työsuhteen osapuolet
ii) työsuhteen kesto
iii) työntekijän työtehtävät
iv) arvio työtaidoista ja käytöksestä
v) työsuhteen päättymisen syy

Jos et tarvitse todistukseen arviota työntekijän suoriutumisesta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syystä, valitse palvelustamme erillinen suppean työtodistuksen malli.

Miten työntekijää voi arvioida?

Arvion tulisi kattaa työntekijän työtaidot, ahkeruus ja käytös. Näiden ulkopuolelle ei sovi mennä, esimerkiksi henkilökohtaiseen elämään liittyviin seikkoihin. Arviossa saa olla objektiivinen. Työntekijällä, joka on pyytänyt laajaa todistusta ja joka ei ole tyytyväinen arvosteluun, ei ole oikeutta saada uutta, itselleen mieluista todistusta.

Minne Sopimuskoneella tekemäni työtodistus arkistoituu ja miten lähetän sen työntekijälle?

Sopimuskoneessa kaikki laatimasi asiakirjat arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle Sopimustilille. Sieltä ne löytyvät myöhemmin helposti eivätkä pääse katoamaan. Voit lähettää työtodistuksen työntekijälle sähköpostitse suoraan arkistosta, jolloin olet täyttänyt lakisääteiset työtodistusvelvollisuutesi.

Voinko allekirjoittaa työtodistuksen Sopimuskoneella?

Kyllä, voit halutessasi allekirjoittaa todistuksen sähköisesti joko tietokoneella tai puhelimella. Tulostaminen ei ole siis tarpeellista.

Laadi asiakirja