Työnantajalla velvollisuus antaa työtodistus

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä tätä pyytää. Työtodistukseen kirjataan työsuhteen kesto sekä kuvaus työntekijän suorittamista työtehtävistä.

Tämä malli sisältää myös arvioinnin työntekijän suoriutumisesta ja käytöksestä sekä työsuhteen päättymisen syystä. Jos työtodistukseen ei tule näitä tietoja, valitse palvelustamme "Työtodistus, suppea".

Arviointi työntekijän pyynnöstä

Työntekijän pyynnöstä työtodistukseen on liitettävä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä merkitään työtodistukseen vain työntekijän pyynnöstä.

Syy työsuhteen päättymiselle

Työtodistukseen voidaan kirjata syy työsuhteen päättymiselle, jos työntekijä sitä pyytää. Jos työsuhde on päättynyt työntekijästä johtuvasta syystä, työnantajalla ei ole oikeutta kuvata tätä perustetta työtodistuksessa.

Laadit sen helpoiten Sopimuskoneella

Sopimuskoneella voit laatia työtodistuksen täysin sähköisesti, jolloin et tarvitse tulostinta. Työtodistukseen tarvittavien tietojen täyttäminen on Sopimuskoneella nopeaa ja vaivatonta.