Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työntekijä irtisanojana

Työntekijä ei tarvitse irtisanomisperustetta

Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumistaan, vaan hän voi irtisanoutua ja päättää työsopimuksen puhtaasta halustaan. Irtisanoutuminen on helpoin tehdä todisteellisesti Sopimuskoneen kirjallisella irtisanoutusmisilmoituksella, jossa näkyy päivämäärä, työntekijän nimi ja henkilötiedot sekä ilmoitus irtisanoutumisesta.

Noudatettava irtisanomisaika

Työntekijän irtisanoutumisessa noudatetaan irtisanomisaikaa, joka on lain mukaan 14 päivää enintään viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa, sekä tätä pidemmissä työsuhteissa yksi kuukausi. Lakisääteistä irtisanomisaikaa noudatetaan, ellei työehtosopimuksessasi tai työsopimuksessasi ole määräystä työntekijän kannalta edullisemmasta irtisanomisajasta. Irtisanomisajan laskeminen alkaa siitä, kun työnantaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Laatiminen on helpointa Sopimuskoneella

Voit toimittaa ilmoituksen henkilökohtaisesti työnantajalle tai lähettää sen todisteellisesti Sopimuskonetta käyttäen. Samalla saat ilmoitukseen työnantajan allekirjoituksen, jolloin irtisanomisaika alkaa kulua heti työnantajan kuitattua ilmoituksen. Muussa tapauksessa ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.

Jos työnantaja jostain syystä kieltäytyisi allekirjoittamasta irtisanomisilmoitusta, voidaan irtisanominen tehdä ottamalla paikalle todistaja. Työsopimuksen irtisanominen on yksipuolinen ilmoitus, joten mitään myötävaikutusta työnantajalta ei vaadita.