Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työntekijä irtisanojana

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi päättää irtisanomisilmoituksella. Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumistaan, vaan hän voi irtisanoutua ja päättää työsopimuksen puhtaasta halustaan.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Työntekijä ei tarvitse irtisanomisperustetta

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi päättää irtisanomisilmoituksella. Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumistaan, vaan hän voi irtisanoutua ja päättää työsopimuksen puhtaasta halustaan.

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjallisella ilmoituksella. Kirjallinen ilmoitus on viisasta tehdä, vaikka itse irtisanoutuminen olisi suullinen, jotta ilmoituksen sisällöstä ja ajankohdasta jää selkeä todiste.

Työntekijän lähtökohtainen irtisanomisaika on 14 päivää

Laissa säädetty lähtökohta on, että työntekijän irtisanomisaika on 14 päivää – yli 5 vuotta kestäneissä työsuhteissa yksi kuukausi. Työsuhteen osapuolet voivat sopia työsopimuksessa tietyin reunaehdoin toisinkin. Irtisanomisaika voidaan sopia enintään kuuden kuukauden pituiseksi. Jos on sovittu pidemmästä ajasta, tämän sijasta on noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.

Työnantajan noudatettava irtisanomisaika voidaan sopia työntekijän irtisanomisaikaa pidemmäksi. Jos työnantajan noudatettavaksi sovittu irtisanomisaika on työntekijän irtisanomisaikaa lyhyempi, saa työntekijä noudattaa työnantajan noudatettavaksi sovittua irtisanomisaikaa.

Lakisääteistä irtisanomisaikaa noudatetaan, ellei työehtosopimuksessasi tai työsopimuksessasi ole sovittu työntekijän kannalta edullisemmasta irtisanomisajasta.

Laadi ilmoitus helposti Sopimuskoneella

Irtisanoutuminen on helpoin tehdä todisteellisesti Sopimuskoneen kirjallisella irtisanoutumisilmoituksella, jossa näkyy päivämäärä, työntekijän nimi ja henkilötiedot sekä muodollinen ilmoitus irtisanoutumisesta. Halutessasi voit lisätä ilmoitukseen myös vakiolausekkeemme työtodistuksen pyytämisestä.

Sähköisellä allekirjoituksella todistat, että ilmoitus on vastaanotettu

Voit lähettää ilmoituksen todisteellisesti työnantajan sähköpostiin tai puhelimeen suoraan Sopimuskoneesta. Ennen lähettämistä voit allekirjoittaa ilmoituksen sähköisesti ja pyytää ilmoitukseen myös työnantajan edustajan allekirjoituksen.

Irtisanomisajan laskeminen alkaa siitä, kun työnantaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Sähköinen allekirjoitus antaa käytännössä riidattoman näytön ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos työnantaja jostain syystä kieltäytyisi allekirjoittamasta irtisanomisilmoitusta, voidaan irtisanominen tehdä ottamalla ilmoitukseen allekirjoitus sellaiselta todistajalta, joka antaa sanansa siitä, että työnantaja on vastaanottanut ilmoituksen. Työsopimuksen irtisanominen on yksipuolinen ilmoitus, joten mitään myötävaikutusta työnantajalta ei vaadita.

Kaikissa tapauksissa ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on asianmukaisesti lähetetty hänelle.

Laadi asiakirja