Vakuutus tilinpäätöksen oikeaoppisesta laadinnasta

Vahvistuskirjeessä yrityksen johto vahvistaa, että on laatinut tilinpäätöksen sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti ja että on antanut tilintarkastajalle kaikki tarvittavat tiedot tilintarkastustoimeksiannon ehdoissa sovitulla tavalla.

Allekirjoittajana lähtökohtaisesti toimitusjohtaja

Johdon vahvistuskirjeen antaminen perustuu hyvään tilintarkastustapaan. Sen allekirjoittajia ei ole nimetty suoraan laissa. Lähtökohtainen tulkinta on, että toimitusjohtajan allekirjoitus riittää. Jos halutaan korostaa hallituksen roolia tai tähän on muita erityisiä syitä, voidaan kirjeeseen lisätä myös hallituksen jäsenten allekirjoitukset.