Oikeus edustaa yhtiötä

Prokura on yhtiön antama yleisvaltuutus yrityksen edustamiseen. Prokuristi saa toimia eräitä lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikessa päämiehen liikkeen harjoittamiseen liittyvässä yhtiön puolesta ja kirjoittaa yhtiön toiminimen, ellei valtakirjassa määrätä tähän rajoituksia.

Kirjallisen valtakirjan hyödyt

Valtakirja on todiste prokuristille myönnetystä toimivallasta. Valtakirjalla prokuristi voi todistaa valtuutensa edustaa yhtiötä suurempia sopimuksia tehtäessä. Jos prokura on kirjallinen, prokuristilla on lisäksi oikeus edustaa elinkeinonharjoittajaa tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa. Tästä syystä prokuravaltakirjan antamisesta voi olla hyötyä.

Hallitus myöntää prokuran

Prokuran myöntää osakeyhtiössä hallitus. Päätöksen prokuran myöntämisestä voi laatia Sopimuskoneella (hallituksen kokous, pöytäkirja). Prokura on suositeltavaa rekisteröidä kaupparekisteriin.

Prokuran peruuttaminen ja siirtäminen

Prokuran voi peruuttaa koska vain. Prokuristilla ei ole oikeuttaa siirtää prokuraa toiselle henkilölle.