Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten vakuutus osakeyhtiölain noudattamisesta maksullisessa osakeannissa

Rekisteri-ilmoituksen liitteeksi

Osakeannista on tehtävä rekisteri-ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Maksullisessa osakeannissa ilmoitukseen on liitettävä yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.