Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten vakuutus osakeyhtiölain noudattamisesta maksullisessa osakeannissa

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten on osakeanneissa annettava vakuutuksensa siitä, että annissa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Rekisteri-ilmoituksen liitteeksi

Osakeannista on tehtävä rekisteri-ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Maksullisessa osakeannissa ilmoitukseen on liitettävä yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.

Laadi asiakirja