Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten vakuutus osakeyhtiölain noudattamisesta maksullisessa osakeannissa