Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten vakuutus osakeyhtiölain noudattamisesta maksullisessa osakeannissa

Laadi asiakirja ilmaiseksi
Tietoa asiakirjasta

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten on osakeanneissa annettava vakuutuksensa siitä, että annissa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Rekisteri-ilmoituksen liitteeksi

Osakeannista on tehtävä rekisteri-ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Maksullisessa osakeannissa ilmoitukseen on liitettävä yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.

Laadi asiakirja ilmaiseksi