Kiinteistön vuokrasopimus (maanvuokrasopimus)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tällä sopimuksella sovitaan kiinteistön tai sen alueen vuokrauksesta. Maanvuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on allekirjoitettava se. Tämä sopimus ei sovellu, kun vuokrauksen pääasiallinen kohde on rakennus, vaikka samalla vuokra-alueeseen kuuluisi myös maa-alue.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Maanvuokrauksella tarkoitetaan kiinteistön tai muun alueen vuokrausta vastiketta vastaan

Maanvuokrasopimuksella vuokrataan kiinteistö tai sen alue toisen käyttöön vastiketta vastaan.

Maanvuokrasta ei ole kysymys, kun vuokrauksen pääasiallisena kohteena on maanomistajalle kuuluva rakennus tai sen osa, vaikka vuokralle samalla luovutettaisiin myös maa-alue rakennuksen tai huoneiston yhteydessä käytettäväksi. Tällöin kysymys on huoneenvuokrasta.

Vuokrasopimus tulee laatia kirjallisesti

Lain mukaan maanvuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on allekirjoitettava se. Ehto, jota ei ole otettu sopimukseen, on mitätön. Vuokrasuhteen ehdoista on muutenkin syytä sopia yksityiskohtaisesti, jotta molemmat osapuolet olisivat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Sopimuskoneen ehtovalikoimasta valitset juuri ne ehdot, jotka soveltuvat parhaiten tarpeisiisi, ja voit tarvittaessa vapaasti muokata tai luoda sopimusehtoja.

Vuokrasopimuksesta tulee käydä ilmi vuokrauksen tarkoitus

Sopimuskoneen mukaisen kiinteistön vuokrauksen tarkoituksena voi olla maanvuokralain mukaisesti muun asuntoalueen vuokra tai muu maanvuokra.

Muussa asuntoalueen vuokrauksessa maa luovutetaan asuintarkoitukseen. Käytännössä tontinvuokraoikeuksin tehdyt sopimukset ovat olleet erittäin harvinaisia ja asuntotarkoituksiin tapahtuvat vuokraukset ovat olleet pääosin muun asuntoalueen vuokrasopimuksia.

Hyvällä sopimuksella vältät epäselvyydet

Erimielisyydet ovat usein vältettävissä sopimalla asioista tarkasti etukäteen. Epäselvyyksien ja riitojen selvittäminen jälkeen päin on aina kallista ja aikaa vievää sekä usein myös lopputulokseltaan epävarmaa. Nämä ongelmat väistyvät laatiessasi maanvuokrasopimuksen Sopimuskoneella.

Laadi asiakirja