Johtajasopimus (englanniksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Johtajasopimuksessa määritellään johtavassa asemassa olevan työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Huomiota tulisi kiinnittää sekä riittävien kannustimien luomiseen yhtiön omistaja-arvon maksimoimiseksi että kieltoihin ja rajoituksiin, joilla suojaudutaan pahan päivän varalta.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Kuka on johtaja?

Johtavaan asemaan palkatun työntekijän kanssa tehtyä työsopimusta nimitetään monesti johtajasopimukseksi. Se on jossain määrin harhaanjohtavaa. Vaikka johtaja-asemaan liittyy tiettyjä juridisia poikkeuksia, työlainsäädännön näkökulmasta johtaja on lähtökohtaisesti työntekijä siinä missä muutkin. Johtajalla on oikeus esimerkiksi tavanomaisiin vuosilomiin ja irtisanomissuojaan. Kun siis teet johtajasopimusta tällaiselle työntekijälle, on työlainsäädännön vaatimukset syytä pitää mielessä.

Toimitusjohtajan rooli on poikkeus edellä mainitusta: toimitusjohtajaa ei ole oikeuskäytännössä katsottu työntekijäksi vaan yhtiön toimielimeksi, eikä toimitusjohtajaan siten sovelleta työlainsäädäntöä. Tässä artikkelissa johtajalla viitataan kuitenkin pelkästään työsopimuksen alaiseen johtajaan. Toimitusjohtajasopimuksesta on Sopimustiedon palvelussa erillinen artikkelinsa ja asiakirjamallinsa.

Sopimuskone toimii neuvonantajana ja kirjurina, kun laadit sopimusta

Sopimuskoneen johtajasopimuksen malli on yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatima älykäs sopimuspohja, joka sisältää kymmeniä eri ehtoja, joita johtajasopimuksissa tavanomaisesti käytetään. Voit hiirenklikkauksin valita ne ehdot, jotka haluat omaan sopimukseesi. Sopimuskone myös kysyy sinulta tarkentavia kysymyksiä eri kohdista ja muotoilee malliehtoja vastaustesi perusteella. Halutessasi voit täydentää malliehtoja omilla ehdoillasi tai muokata malliehtojamme.

Kysymyksessä ei siis yksittäinen johtajasopimuksen pohja, vaan moderni teknologia, jolla laadit korkealaatuisen johtajasopimuksen helpommin. Sopimuskoneella on laadittu jo tuhansia työsopimuksia ympäri Suomea.

Tämä johtajasopimuksen malli on englanniksi. Sopimuskoneessa on erikseen suomenkielinen malli.


--------------------

Executive Employment Contract

Executive contract, employment contract, or CEO contract?

An executive contract is a concept not defined by law. In Finnish business language, an executive can refer to both a senior employee, a CEO and, for example, a non-executive board member. In this article and the document template referred to herein, "an executive" means an employee in a managerial position and "an executive employment contract" their employment contract. Sopimustieto.fi includes a separate document template for a non-employment contract with the CEO.

Employment contract with certain additional freedoms

In this context, “an executive” is therefore defined as an employee who, in principle, is subject to all employment laws, such as the Employment Contracts Act and the Annual Holidays Act. However, in some respects, the employment (executive) contract referred herein differs from employment contracts of other employees. First, the work of an executive is considered to be so independent that is not subject to working time law, including overtime pay and rest periods. Secondly, the length of an executive’s non-compete period may be longer because of their responsible position and the fine for breaching the non-compete may be higher than for other employees.

An executive employment contract should be clearly drafted

Due to the executive’s position of responsibility, it is vital to draw up an exhaustive executive employment contract. With Sopimustieto, you can draw up an individual executive contract that addresses all relevant aspects of the relationship. You can choose the terms for the agreement from Sopimustieto’s standard terms or formulate them to your own liking.

Please note that the employer’s right of direction only provides the right to issue orders that do not materially deviate from the terms of the employment contract. Therefore, you should not issue overly detailed or unequivocal regulations in the employment contract, which would excessively restrict the employer’s right of direction. Rather, it is wisest to formulate the terms somewhat more openly in order to leave room for the employer to issue more detailed instructions concerning specific duties, for example. Sopimustieto will help you strike this delicate balance.

A good contract can prevent many problems

Disputes and disagreements are often caused by not agreeing on the issues clearly enough in the first place. With Sopimustieto, you will prevent a multitude of potential problems by including precise terms on matters such as the duties, pay, executive’s secondary occupations, intellectual property rights, confidentiality, and non-competition. Resolving ambiguities afterwards is always expensive and time-consuming – a better contract prevents many of potential problems in advance.

Laadi asiakirja