Johtajakin on työntekijä

Johtavaan asemaan palkatun henkilön kanssa tehtyä työsopimusta nimitetään monesti johtajasopimukseksi. Se on jossain määrin harhaanjohtavaa. Vaikka johtaja-asemaan liittyy tiettyjä juridisia poikkeuksia, työlainsäädännön näkökulmasta johtaja on työntekijä siinä missä muutkin. Johtajalla on oikeus esimerkiksi tavanomaisiin vuosilomiin ja irtisanomissuojaan. Kun siis teet johtajasopimusta, on työlainsäädännön vaatimukset syytä pitää mielessä.

Toimitusjohtajan rooli on poikkeus edellä mainitusta: toimitusjohtajaa ei ole oikeuskäytännössä katsottu työntekijäksi vaan yhtiön toimielimeksi. Toimitusjohtajaan ei siten sovelleta työlainsäädäntöä.

Sopimuskone toimii neuvonantajana ja kirjurina, kun laadit sopimusta

Sopimuskoneen johtajasopimuksen malli on yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatima älykäs sopimuspohja, joka sisältää kymmeniä eri ehtoja, joita johtajasopimuksissa tavanomaisesti käytetään. Voit hiirenklikkauksin valita ne ehdot, jotka haluat omaan sopimukseesi. Sopimuskone myös kysyy sinulta tarkentavia kysymyksiä eri kohdista ja muotoilee malliehtoja vastaustesi perusteella. Halutessasi voit täydentää malliehtoja omilla ehdoillasi tai muokata malliehtojamme.

Kysymyksessä ei siis yksittäinen johtajasopimuksen pohja, vaan moderni teknologia, jolla laadit korkealaatuisen johtajasopimuksen helpommin. Sopimuskoneella on laadittu jo tuhansia työsopimuksia ympäri Suomea.

Tämä johtajasopimuksen malli on englanniksi. Sopimuskoneessa on erikseen suomenkielinen malli.


--------------------

Executive Employment Contract

An executive employment contract is an employment contract

An executive employment contract is an employment contract that is mainly subject to labour legislation, such as the Employment Contracts Act and Annual Holidays Act. In this respect, the executive employment contract differs from the CEO contract of a cooperative or limited liability company, which does not constitute an employment relationship.

In certain respects, the executive employment contract also differs from the employment contracts of employees in non-managerial positions. The work of an executive is considered to constitute an independent managerial task that is not subject to, for example, the Working Hours Act. Due to the responsibility of the executive’s position, the duration of a possible non-competition obligation can be longer and the contractual penalty for violating it larger than for other employees.

An executive employment contract should be clearly drafted

Due to the executive’s position of responsibility, it is vital to draw up an exhaustive executive employment contract. With Sopimustieto, you can draw up an individual executive contract that addresses all relevant aspects of the relationship. You can choose the terms for the agreement from Sopimustieto’s standard terms or formulate them to your own liking.

Please note that the employer’s right of direction only provides the right to issue orders that do not materially deviate from the terms of the employment contract. Therefore, you should not issue overly detailed or unequivocal regulations in the employment contract, which would excessively restrict the employer’s right of direction. Rather, it is wisest to formulate the terms somewhat more openly in order to leave room for the employer to issue more detailed instructions concerning specific duties, for example.

Sopimustieto will help you strike this delicate balance.

A good contract can prevent many problems

Disputes and disagreements are often caused by not agreeing on the issues clearly enough in the first place. With Sopimustieto, you can formulate clear but sufficiently broad terms that do not restrict the employer’s right of direction too much.

You will prevent a multitude of potential problems by including precise terms on matters such as the executive’s secondary occupations, intellectual property rights, confidentiality and non-competition in the executive contract. Resolving ambiguities after the fact is always expensive and time-consuming.