Sopimus yhtiömuodon muuttamisesta osakeyhtiöksi

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Henkilöyhtiö eli avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Muuttaminen edellyttää muutossopimuksen tekemistä. Tällä Sopimuskoneen muutossopimuksella voit sopia muun muassa osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä, osakkeiden merkinnästä, osakeomistuksen jakautumisesta ja hallituksen jäsenistä sekä tarvittaessa tilintarkastajasta.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Sopimuksen sisältö

Sopimukseen yhtiömuodon muuttamisesta on otettava tai liitettävä yhtiöjärjestys, joka on osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti laadittu.

Sopimuksessa on mainittava kaikki osakkeenomistajat sekä kullekin tulevat osakkeet. Lisäksi yhtiön tilikausi on mainittava sopimuksessa tai siitä on määrättävä yhtiöjärjestyksessä.

Sopimuksen allekirjoittajat

Avoimessa yhtiössä yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten allekirjoitettava sopimus.

Sopimuksen täytäntöönpano

Kun sopimus on allekirjoitettu, yhtiömiesten on toimitettava yhtiökokoukselle kuuluvat vaalit.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten tulee yhdessä osakeyhtiölle valitun hallituksen kanssa tehdä kaupparekisteriin ilmoitus yhtiömuodon muuttamisesta, jolloin on soveltuvin osin noudatettava, mitä osakeyhtiön kaupparekisteriin ilmoittamisesta säädetään. Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiömuodon muuttaminen raukeaa.

Yhtiö muuttuu osakeyhtiöksi, kun yhtiömuodon muuttaminen merkitään kaupparekisteriin.

Laadi asiakirja