Konsulttisopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Konsulttisopimuksella tarkoitetaan sopimusta asiantuntijapalveluiden myynnistä. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Mitä Sopimustiedon konsulttisopimuksen malli sisältää?

Konsulttisopimuksen mallimme sisältää juristien laatimat malliehdot satoihin eri konsultaation tilanteisiin. Voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi ne ehdot, jotka tarvitset. Palvelu ohjaa sinua eri kohdissa ja kertoo, mitä seikkoja on syytä ottaa huomioon hyvän ja tasapainoisen sopimuksen saavuttamiseksi.

Mistä konsulttisopimuksessa kannattaa tyypillisesti sopia?

Usein sopimukseen sisällytetään kaikki tai useampi seuraavista kohdista:

 • Konsultaation sisältö ja tavoitteet
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Konsultaation aikataulu & sopimuksen voimassaolo
 • Alihankkijoiden käyttäminen
 • Työskentelytavat
 • Immateriaalioikeudet
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Kilpailukielto
 • Houkuttelukielto
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen

--------------------

Konsultavtal

Ett konsultavtal avser ett avtal om försäljning av experttjänster. Ett skriftligt avtal är det viktigaste instrumentet genom vilket parterna kan kontrollera sina rättigheter och skyldigheter i ett samarbetsförhållande. Ett bra avtal kan skydda både konsulten och kunden.

Vad lönar det sig vanligtvis att komma överens om i ett konsultavtal?

Konsultavtal är mycket olika, men ofta ingår alla eller flera av följande punkter i avtalet:

 • Konsultationens innehåll och syften --> avtalets viktigaste punkt
 • Arvode och betalningsvillkor --> är arvodet t.ex. fast eller varierar det
 • Konsultationens tidtabell & avtalets giltighet --> exempelvis uppsägningstid
 • Användning av underleverantörer --> får konsulten använda underleverantörer som hjälp i sitt arbete
 • Arbetssätt --> t.ex. arbetsledning, granskning av färdigt arbete, hantering av personuppgifter
 • Immateriella rättigheter --> vem som äger resultaten av konsultarbetet (t.ex. nya upphovsrätter)
 • Sekretess för affärshemligheter --> avtalas rutinmässigt i allt expertarbete
 • Konkurrensklausul --> konsulten kan inte kopiera kundens affärsidé
 • Värvningsförbud --> parterna får inte värva varandras arbetstagare till sin egen tjänst
 • Lösning av tvister --> hur löses eventuella avtalstvister

##Vad innehåller Sopimustietos mall för konsultavtal?

Vår konsultavtalsmall innehåller modellvillkor som jurister utarbetat för hundratals olika konsultationssituationer. Genom att klicka för olika villkor kan du välja just de du behöver för ditt eget avtal. Tjänsten guidar dig genom olika punkter och förklarar vilka faktorer du bör beakta för att uppnå ett bra och balanserat avtal.

Sopimustieto:s tips till konsultföretaget: ett värvningsförbud kan skydda ett konsultföretags investeringar i sina arbetstagare

I ett nära tjänsteförhållande har de två företagens kunder och särskilt arbetstagare ofta mycket att göra med varandra. I sådana fall kan den ena parten bli frestad att värva någon av partnerföretagets arbetstagare eller kunder till sig själv.

Särskilt i konsulttjänster rekryteras en konsult ofta till kundföretaget när kunden har upptäckt att personen är kunnig. Ibland är lösningen en win-win situation, men vanligtvis förlorar konsultföretaget en kunnig anställd och måste fördela resurser på att hitta en ny arbetstagare.

Oönskad värvning kan förhindras genom att separat förbjuda det i konsultavtalet. Sådana här avtalsvillkor som begränsar konkurrensen och människornas fria rörlighet måste naturligtvis motiveras noggrant, men till exempel stora investeringar i personalutbildning och en viss typ av kundförhållande kan utgöra en lämplig grund för ett värvningsförbud.

Sopimustietos tips till kundföretaget: skydda din affärsmodell med sekretess och eventuellt en konkurrensklausul

Skyddandet av affärshemligheter är så centralt att sekretessen kring dem avtalas rutinmässigt i nästan alla affärsförhållanden. Konsultation utmärks av informationsutbyte, så var särskilt uppmärksam på definitionen av den information som skall skyddas, sanktioner för sekretessbrott och andra villkor för sekretess.

Om din affärsmodell är unik och du ger konsulten en exceptionellt fri tillgång till exempelvis din produktutveckling, dina kunder och partner, finns det ofta skäl för konkurrensförbud. Du kan alltså skriva in i konsultavtalet att konsulten inte får börja idka verksamhet som konkurrerar med din egen verksamhet.

Laadi asiakirja