Ostotarjous, asunto-osake (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tällä asiakirjamallilla laadit sitovan ostotarjouksen asunto-osakkeesta ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Hyväksytty ostotarjous sitoo sekä ostajaa että myyjää

Asunto-osakkeiden kaupassa on muodostunut tavaksi, että kiinnostus asunnon ostamiseen ilmaistaan kirjallisella ostotarjouksella ja vasta tarjouksen hyväksymisen jälkeen aletaan laatia varsinaista kauppakirjaa. Tästä kaksivaiheisuudesta huolimatta on tärkeä ymmärtää, että hyväksytty ostotarjous sitoo molempia osapuolia kuin mikä tahansa muukin sopimus.

Tarjoukseen kannattaa sisällyttää yksiselitteinen voimassaoloaika, jonka kuluessa myyjän tulee hyväksyä tarjous, tai muutoin se raukeaa. Ostotarjousten voimassaoloajat ovat yleensä lyhyitä, esimerkiksi 1–2 päivää.

Mitä Sopimuskoneen asunto-osakkeen ostotarjous sisältää?

Kauppakirjamalli sisältää juristiemme laatimat malliehdot muun muassa seuraaviin asiakohtiin:

 • Kaupan kohde
 • Kauppahinta ja maksuehdot
 • Käsiraha tai vakiokorvaus
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Hallintaoikeuden siirtyminen
 • Huoneiston tarpeistoesineet
 • Kaupan syntymisen edellytykset (ehdollinen tarjous)
 • Tarjouksen voimassaolo

Voit hiirenklikkauksin valita tarjoukseesi ne mallisisällöt, jotka sopivat juuri sinun tilanteeseesi. Sopimuskone neuvoo sinua selväkielisesti eri kohtien ja vaihtoehtojen merkityksestä. Lisäksi voit muokata mallisisältöjämme ja kirjoittaa omia ehtojasi.


--------------------

Anbud om köp av bostadsaktie

Ett anbud om köp av bostadsaktie är en rättsakt som kan formuleras fritt. Det lönar sig dock att göra det noggrant, eftersom den slutliga transaktionen i princip kommer att ske i enlighet med de villkor som överenskommits i anbudsskedet.

Ett godtaget anbud är bindande för båda parter

Det har blivit brukligt vid bostadsaffärer att intresse av att köpa en bostad uttrycks genom ett skriftligt anbud, och först efter det att anbudet har accepterats upprättas det faktiska köpebrevet. Trots dessa två faser är det viktigt att förstå att ett accepterat anbud är bindande för båda parter på samma sätt som vilket annat avtal som helst.

Det lönar sig att inkludera de viktigaste villkoren för transaktionen i anbudet, såsom inköpspriset, betalningsvillkor och datum för överlåtelse av äganderätt och besittningsrätt.

Det lönar sig också att inkludera en tydlig giltighetstid inom vilken säljaren måste acceptera anbudet, annars upphör det. Anbud är vanligtvis giltiga under kort tid, till exempel 1–2 dagar.

En handpenning eller standardersättning är en sanktion om en part annullerar köpet

Även om anbudet är bindande avtalar man vanligtvis att den slutliga transaktionen inte behöver genomföras senare om den andra parten kompenseras för utträdet. Utöver aktiv vägran betraktas som utträde också det att köpet inte genomförs på grund av att parten till exempel inte fick ett tillräckligt lån för köpet.

Utträdeskompensation betalas genom handpenning eller standardersättning. De är olika saker, men syftet med dem är detsamma. De är så att säga garantier för att motivera parterna att hålla sig till villkoren i det anbud de accepterar. Välj antingen en handpenning eller en standardersättning, inte båda.

Med handpenning avses en betalning som budgivare betalar till säljaren i samband med ett anbud eller efter dess godkännande, och som fungerar som en säkerhet för anbudet fram till undertecknandet av köpebrevet. Om budgivaren drar sig ur köpet, får säljaren behålla handpenningen. Om säljaren drar sig ur, måste han eller hon återlämna handpenningen och i gengäld betala en kompensation motsvarande handpenningen till budgivaren. Handpenningen kan bestå av ett belopp på fyra procent av inköpspriset som anges i anbudet, om det är konsumenten som är betalningsskyldig. Handpenningen räknas som en del av köpeskillingen, så den är också en avbetalning.

I standardersättningen är sanktionstanken densamma som med handpenningen, men till skillnad från handpenningen betalar ingen av parterna något till varandra om de inte drar sig ur transaktionen. Den påminner alltså om ett traditionellt avtalsvite. Liksom för handpenningen är det maximala beloppet för standardersättningen fyra procent av köpeskillingen vid konsumentköp.

Ett villkorat anbud gör det möjligt för budgivaren att avbryta transaktionen utan sanktioner

Den slutliga transaktionen kan avbrytas om det i anbudet finns ett villkor som möjliggör utträde från avtalet. Utträdesrätten är vanligtvis knuten till en händelse eller ett faktum som ännu inte är känt för budgivaren vid tidpunkten för inlämnandet av anbudet, till exempel resultaten av en fuktighetsmätning av lägenheten eller försäljning av en tidigare bostad. Ett sådant anbud kallas ett villkorat anbud.

I ett villkorat anbud reserverar budgivaren möjligheten att ta tillbaka anbudet utan påföljd i det fall att villkoret som fastställts i anbudet uppfylls eller inte uppfylls. Ett villkorat anbud kan vara ett effektivt skydd mot överraskningar för budgivaren, men samtidigt minskar det naturligtvis anbudets värde i säljarens ögon. Om det finns konkurrerande anbud kommer det villkorade anbudet nästan undantagslöst att ligga efter de andra, såvida inte köpeskillingen enligt det villkorade anbudet är högre.

Hur upprättar jag ett anbud för en bostadsaktie med Sopimustieto-tjänsten?

Med Sopimustietos anbudsmodell upprättar du snabbt ett högkvalitativt anbudsdokument. Sopimustieto-tjänsten innehåller modellvillkor som våra jurister har upprättat bland annat för följande punkter:

 • Föremålet för köpet
 • Köpesumma och betalningsvillkor
 • Handpenning eller standardersättning
 • Överlåtelse av äganderätt
 • Överlåtelse av besittningsrätt
 • Lägenhetens tillbehör
 • Villkor för att genomföra köpet (villkorat anbud)
 • Anbudets giltighet

Med bara några musklick kan du välja modellinnehåll som passar just din situation. Sopimuskone ger dig råd i klartext om innebörden av olika punkter och alternativ. Dessutom kan du redigera vårt modellinnehåll och ange dina egna villkor.

Sopimustietos anbudsmodell för köp av en bostadsaktie är alltså inte ett enda underlag eller formulär, utan ett intelligent anbudsunderlag som anpassar sig efter dina behov och gör det lättare för dig att göra ditt anbud. Sopimustieto är en modern finländsk uppfinning och har redan varit med i tusentals bostadsaffärer. Observera att Sopimustieto också hjälper dig när det är dags att upprätta det slutliga köpebrevet – det finns en separat dokumentmodell för köpebrev.

Laadi asiakirja