Todistus lomautuksesta (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Työnantajan on pyydettäessä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus. Tämän todistuksen mallitekstit ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Todistus on annettava, jos työntekijä pyytää

Työnantajalla on työntekijän pyynnöstä velvollisuus antaa tälle kirjallinen todistus lomauttamisesta. Todistus on tarpeen esimerkiksi työttömyyspäivärahan hakemista varten.

Todistusta ei tarvitse antaa, jos työnantaja on antanut työntekijälle kirjallisen lomautusilmoituksen, josta käyvät ilmi kaikki todistuksessa vaadittavat asiat. Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista.

Todistuksen sisältö

Lomautustodistukseen on merkittävä ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä määräaikaisen lomautuksen kesto tai toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto. Todistukseen voi merkitä myös esimerkiksi tiedot työnantajan maksamista palkoista työttömyyspäivärahan mitoittamista varten.


--------------------

Intyg om permittering

Intyg om permittering som utarbetas med hjälp av genvägar. På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren utfärda ett skriftligt intyg om permittering. Ett intyg är nödvändigt till exempel när en permitterad person ansöker om arbetslöshetsdagpenning. Sopimustietos modell för intyg om permittering är utarbetat av en jurist och innehållet uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning och rättspraxis.

Intyg ska utfärdas på arbetstagarens begäran

På arbetstagarens begäran är arbetsgivaren skyldig att ge ett skriftligt intyg om permittering. Intyget är nödvändigt för till exempel att ansöka om arbetslöshetsdagpenning.

Intyget behöver inte utfärdas om arbetsgivaren har gett arbetstagaren ett skriftligt meddelande om permittering, varav alla frågor som krävs i intyget framgår. Permitteringsmeddelandet ska ges till arbetstagaren personligen senast två veckor före permitteringen inleds.

Vad innehåller intyget om permittering?

Permitteringsintyget ska åtminstone omfatta orsaken till permitteringen, begynnelsetidpunkten och varaktigheten av en permittering på viss tid eller uppskattad längd av en permittering som gäller tills vidare. I intyget kan man också ange till exempel uppgifter om löner som arbetsgivaren betalat för beräkningen av nivån på arbetslöshetsdagpenningen.

Hur fungerar Sopimustietos modell för intyg om permittering?

Modellen för Sopimustietos intyg om permittering innehåller alla lagstadgade punkter. I intygen kan du använda dig av modellformuleringar som utarbetats av våra jurister eller skriva dina egna innehåll. Det är alltså inte fråga om ett underlag för ett enda sorts intyg om permittering, utan en intelligent dokumentmodell som kan anpassas till din situation med bara några musklick.

Om du vill kan du underteckna intyget med Sopimustietos elektroniska underskrift och skicka det direkt till arbetstagaren från vår tjänst, varvid utskrift inte är nödvändigt. Alla dokument lagras automatiskt i ditt företags eget Kontraktskonto.

Sopimustieto söker automatiskt fram uppgifter i handelsregistret om arbetsgivarföretaget, dvs. FO-nummer och aktuell adressinformation, för ditt permitteringsintyg.

Arbetsgivarens övriga skyldigheter i permitteringssituationer

1 | Arbetsgivaren måste utan dröjsmål ge arbetstagaren förhandsinformation om permitteringen efter att permitteringsbehovet kommit till arbetsgivarens kännedom. Förhandsinformationen inbegriper bland annat en uppskattning av permitteringens inledningsdatum och varaktighet. Syftet med informationen är att se till att arbetstagaren informeras så tidigt som möjligt om den kommande permitteringen.

2 | Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett separat meddelande om permittering personligen senast två veckor före permitteringen inleds. Vid behov ändras eller kompletteras uppgifterna som angetts i förhandsinformationen i meddelandet.

3 | Om arbetstagaren har permitterats tills vidare, ska arbetsgivaren meddela om att arbetet inleds minst en vecka i förväg, om inte annat avtalats.

Sopimustieto-tjänsten ingår separata dokumentmodeller för alla ovan nämnda faser.

Laadi asiakirja