Riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi (englanniksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Rahanpesulain 2 luvun 3 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja. Tämä riskiarvio mukailee Taloushallintoliiton sisältöjä. Tämän asiakirjan mallitekstit ovat englanniksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Rahanpesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017) mukainen riskiarvio

Lain 2 luvun 3 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen tulee laatia riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja. Tämä riskiarvio mukailee Taloushallintoliiton sisältöjä.

Käytännössä kyseessä on yleinen riskiarvio omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä. Riskiarvio-asiakirjaan tulee ilmaista keinoja riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Lisäksi esimerkiksi tilitoimiston tulee nimetä mahdolliset tehostetun seurannan piirissä olevat asiakkaat.

Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti. Mikäli toimivaltainen viranomainen tai asianajoyhdistys sitä pyytää, riskiarvio ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava heille viivytyksettä.

Ilmoitusvelvollisen on lain mukaan otettava riskiarvion laadinnassa huomioon toimintansa luonne, koko ja laajuus.


Risk assessment in accordance with the Money Laundering Act (Act on Detecting and Preventing Money Laundering and Terrorist Financing 444/2017)

According to chapter 2, section 3 of the Money Laundering Act, the obliged party shall prepare a risk assessment to prevent money laundering and terrorist financing. This obligation applies to accounting firms, among others. This risk assessment observes the contents of the Taloushallintoliitto's template.

This is a general risk assessment of the risks of money laundering and terrorist financing in your own business. The risk assessment shall include procedures to mitigate and manage risks. Accounting firms shall also provide information on customers subject to enhanced customer due diligence.

The risk assessment must be reviewed on a regular basis. The risk assessment and any revised versions must be submitted upon request without undue delay to the competent supervisory authority or the Finnish Bar Association.

According to the law, the obliged party must take into account the nature, scale and scope of its operations in the risk assessment.

Laadi asiakirja