Alivuokrasopimus, liikehuoneisto (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Alivuokrauksessa vuokralainen luovuttaa osan hänelle vuokratusta tilasta edelleen toiselle vuokralaiselle jääden itse käyttämään loppuosaa tiloista. Tämä alivuokrasopimuksen malli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Alivuokraus on sallittua, ellei sitä ole erikseen kielletty

Alivuokrauksessa vuokralainen luovuttaa osan hänelle vuokratusta tilasta edelleen toiselle vuokralaiselle jääden itse käyttämään loppuosaa tiloista. Liikehuoneistoa vuokrattaessa päävuokralaisella on oikeus luovuttaa ilman vuokranantajan erillistä lupaa enintään puolet huoneistosta toisen käytettäväksi, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa kielletty eikä alivuokrauksesta muutoin aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä vuokranantajalle.

Alivuokralainen maksaa vuokransa alivuokranantajalle

Vuokrasuhde syntyy alivuokratapauksessa alivuokranantajan ja alivuokralaisen välille. Alivuokralainen ei vastaa päävuokralaisen tekemisistä tai vuokranmaksusta tämän omalle vuokranantajalle (päävuokranantajalle).


--------------------

Avtal om underuthyrning av affärslokal

Vid underuthyrning upplåter hyresgästen en del av lokalen som han eller hon hyr att användas av någon annan, och använder själv resten av lokalerna. Avtalsfriheten vid uthyrning av affärslokaler är omfattande och parterna kan fritt avtala om till exempel uppsägningstiden.

Underuthyrning är i princip tillåten

Vid underuthyrning upplåter hyresgästen en del av lokalen som han eller hon hyr att användas av någon annan, och använder själv resten av lokalerna. Vid hyra av affärslokal har huvudhyresgästen rätt att upplåta högst hälften av lokalen för att användas av någon annan utan särskilt tillstånd av hyresvärden, om detta inte förbjuds i hyresavtalet och inte på annat sätt vållar hyresvärden avsevärd olägenhet eller störning.

Underhyresgästen betalar sin hyra till underhyresvärden

Hyresförhållandet uppstår mellan underhyresvärden och underhyresgästen. Underhyresgästen ansvarar inte för underhyresvärdens agerande eller betalning av hyran till den egna hyresvärden (huvudhyresvärden).

Omfattande avtalsfrihet

Avtalsfriheten vid uthyrning av affärslokaler är omfattande och parterna kan fritt avtala om till exempel uppsägningstid. I Sopimustieto-tjänsten finns alla villkor som krävs för ett giltigt kontrakt till ditt förfogande och du kan välja de du behöver mellan dem. Du kan också redigera och skapa kriterier efter eget tycke. Det som inte är särskilt överenskommet ska omfattas av allmänna bestämmelser i lag.

Ett skriftligt avtal skyddar dina rättigheter

Upprätta alltid hyresavtalet skriftligen så att båda parter är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Om till exempel lokalens skick nämns i kontraktet, är det mycket svårare att bestrida senare. Om till exempel underhåll eller försäkring av lokalen nämns tydligt i avtalet, förebygger detta missbruk i förväg.

Risker med muntliga avtal

Ett muntligt hyresavtal anses alltid gälla tills vidare. Ett muntligt avtal gör dig sårbar för oklarheter, då det i fall av meningsskiljaktigheter ofta står ord mot ord. Tvister är dyra och tidskrävande. Dessa problemen minimeras när allting finns svart på vitt.

Laadi asiakirja