Lomautusilmoitus (englanniksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Pikavalinnoin laadittava englanninkielinen lomautusilmoitus. Ohjeistus laadintaan on sekä suomeksi että englanniksi. Ilmoitat tällä asiakirjalla helposti lomautuksen perusteet, toteuttamistavan, alkamisajankohdan sekä lomautuksen keston. Sopimustiedon malli lomautusilmoituksesta on juristin laatima ja sisältöjä päivitetään juristien toimesta lainsäädännön ja oikeuskäytänteiden mukaisesti.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 70 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Lomautuksesta pitää tehdä erillinen ilmoitus työntekijälle

Lomauttaminen tarkoittaa työsopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista lopettamista. Työnantajan tulee toimittaa työntekijälle lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on esitettävä lomautuksen perusteet, toteuttamistapa, alkamisajankohta sekä lomautuksen kesto tai arvioitu kesto.

Työnantajan kannattaa laatia lomautusilmoitus kirjallisena, jotta voi jälkikäteisesti tarvittaessa todistaa täyttäneensä ilmoitusvelvollisuutensa.

! Koronavirusepidemian vaikutus lomautusilmoitusaikaan ja lomautusperusteisiin !

Lomautusilmoitusajan vähimmäispituutta on lyhennetty 14 päivästä viiteen päivään väliaikaisella lailla. Työnantajan on siis ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle vähintään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Työnantajalla on väliaikaislain nojalla myös oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä samoilla perusteilla kuin työntekijä, joka on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Väliaikaislaki on voimassa 31.12.2020 asti, ja se koskee vain yksityistä sektoria.

Lomautusilmoitukset vaivattomasti Sopimuskoneella

Sopimuskoneen lomautusilmoituksen malli sisältää yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimat mallisisällöt, joita käytetään tavanomaisesti lomautusilmoituksissa ja jotka täyttävät lainsäädännön edellytykset. Voit hyödyntää sisältöjä omassa asiakirjassasi sekä muokata niitä tai täydentää niitä omilla sisällöilläsi. Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen pohja, vaan älykäs pohja, jolla laadukkaan lomautusilmoituksen laatiminen on sujuvampaa.

Tämä ilmoitusmalli on englanniksi. Sama malli on saatavilla Sopimuskoneessa erikseen myös suomeksi.

Sähköinen allekirjoitus saantitodistuksena

Lomautusilmoitukseen kannattaa ottaa kunkin lomautettavan työntekijän allekirjoitus saantitodistukseksi. Sellaisena toimii Sopimuskoneen sähköinen allekirjoitus, jonka aikaleima ja muut tekniset tiedot paljastavat jälkikäteisesti, miten tapahtumat etenivät.


--------------------

Lay-Off Notice

Employees must be notified of a lay-off

Laying off means the temporary interruption of work and remuneration based on an employment contract. The employer shall notify employees of a lay-off no later than 14 days before the lay-off begins.

! Effect of the coronavirus epidemic on the lay-off notice period !

The notice period for lay-offs has been shortened from 14 days to five days by a temporary law. In other words, the employer shall inform the employee of a lay-off no later than five days before the lay-off begins. The temporary law remains in force until 31 December 2020, and it concerns only private sector.

Content of the lay-off notice

The lay-off notice shall include the grounds for lay-off, along with the implementation method, date of commencement and the duration of the lay-off.

! Effect of the coronavirus epidemic on the grounds for lay-offs !

According to the temporary law, the employer has a right to lay off an employee in a fixed-term employment relationship under the same conditions as an employee with an employment contract of unspecified duration. The temporary law remains in force until 31 December 2020, and it concerns only private sector.

Draw the notice up in writing

The lay-off notice should be drawn up in writing so that the employer can demonstrate the fulfilment of its obligations in the event of a dispute. You should have the lay-off notice signed by the employees or, if an employee will not sign the notice, witnesses. This is most conveniently done with Sopimustieto’s electronic signature.

Advance explanation and hearing the employee

A lay-off notice is preceded by an advance explanation of lay-off, after which the employer is required to afford the employees or their representatives the opportunity to be heard on matters related to the lay-off.

With this document, you can quickly and easily draw up the advance explanation of lay-off for your employees. The memorandum of the employee hearing can also be conveniently created with the memorandum template in Sopimustieto.

Laadi asiakirja