Tarjouspyyntö asuinkiinteistön kuntoarviosta

Kuntoarvio kunnossapitotarveselvityksen perusteena

Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen on laadittava selvitys tarpeesta yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon ja annettava kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdista.

Selvityksen perusteena on kiinteistön nykytilan ja korjaustarpeen selvitys esimerkiksi asuinkiinteistön kuntoarvion perusteella. Kuntoarviossa käydään läpi kaikki kiinteistön kunnon ja korjaustarpeiden kannalta keskeiset osa-alueet.

Sopimuskoneellalla laadit tarjouspyynnön asuinkiinteistön kuntoarviosta Omataloyhtiö.fi:n mallin mukaisesti.