Vaihtoehto kokoukselle

Yksimieliset osakkeenomistajat voivat päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta myös yhtiökokousta pitämättä. Päätöksenteko yhtiökokousta pitämättä edellyttää sitä, että jokainen osakkeenomistaja hyväksyy poikkeamisen yhtiökokousta ja kokouskutsua koskevista muotosäännöksistä.

Päätökset dokumentoitava

Tehdyt päätökset on dokumentoitava ja arkistoitava kuten yhtiökokouspöytäkirjat. Erityisesti yksimielisyysvaatimuksen vuoksi on tärkeää, että päätöksistä on todisteena laadukkaat asiakirjat. Ne antavat myös ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitus- ja yhteistyöneuvotteluissa.

Helppoa ja nopeaa

Sopimuskoneella laadit 5–10 minuutissa laadukkaan ja pätevän päätösasiakirjan. Tarjolla on mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten yhtiöjärjestyksen muutoksiin, osakeanteihin ja voitonjakoon. Kaikissa malleissamme on huomioitu lainsäädännön asettamat rajoitukset osakeyhtiön toiminnalle. Voit toisaalta muokata asiakirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan.

Vältä tarpeeton paperityö

Asiakirja allekirjoitetaan puhelimella ja se arkistoituu automaattisesti sopimustilillesi, eli mapit, kynät ja tulostimet eivät ole tarpeellisia.