Osakkeenomistajien yksimielinen päätös

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Yksimieliset osakkeenomistajat voivat päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta myös yhtiökokousta pitämättä. Tehdyt päätökset on kuitenkin dokumentoitava ja arkistoitava kuten yhtiökokouspöytäkirjat.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Vaihtoehto kokoukselle

Yksimieliset osakkeenomistajat voivat päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta myös yhtiökokousta pitämättä. Päätöksenteko yhtiökokousta pitämättä edellyttää sitä, että jokainen osakkeenomistaja hyväksyy poikkeamisen yhtiökokousta ja kokouskutsua koskevista muotosäännöksistä.

Päätökset on aina dokumentoitava

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös on dokumentoitava ja arkistoitava kuten yhtiökokouspöytäkirja. Erityisesti yksimielisyysvaatimuksen vuoksi on tärkeää, että päätöksistä on todisteena laadukkaat asiakirjat. Ne antavat myös ammattimaisen kuvan yrityksen johtamisesta esimerkiksi sijoitusneuvotteluissa.

Laadi asiakirjasi hiirenklikkauksin

Sopimuskoneella voit laatia allekirjoitusvalmiin asiakirjan osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Yhtiöjuridiikan asiantuntijoiden kehittämät mallikirjaukset mukautuvat Sopimuskoneessa tekemiesi valintojen mukaan.

Sopimuskoneen mallikirjausten pohjana on osakeyhtiölaki

Asiakirjamallissamme on huomioitu lainsäädännön asettamat rajoitukset osakeyhtiön toiminnalle. Tarjolla on mallilausekkeet kymmeniin eri päätöksentekotilanteisiin, kuten yhtiöjärjestyksen muutoksiin, pääomanpalautuksiin SVOP-rahastosta ja osingonjakoon. Voit toisaalta muokata asiakirjan sisältöä vapaasti omien tarpeidesi mukaan. Kysymys ei ole perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan uudesta teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Muuntuva asiakirjamallimme sisältää mallisisällöt yli 20 erilaiseen päätöstyyppiin

Yhtiön johto

 • Vastuuvapaudesta päättäminen johdolle
 • Hallituksen jäsenten palkkiot
 • Hallituksen jäsenten lukumäärä
 • Hallituksen jäsenten valinta

Välitilinpäätös

 • Välitilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
 • Tilintarkastajan valinta
 • Tilintarkastajan palkkio

Varojenjako yhtiöstä

 • Voittoa tai tappiota koskevat toimenpiteet (osingonjako)
 • Pääoman palauttaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta eli SVOP-rahastosta

Omien osakkeiden hankkiminen

 • Omien osakkeiden hankkiminen (voi olla myös suunnattu omien osakkeiden hankkiminen)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 • Omien osakkeiden lunastaminen

Osakeannit

 • Osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Suunnattu osakeanti (maksullinen tai maksuton)
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (“osakeantivaltuutus”)

Optio-oikeudet osakkeisiin

 • Optio-oikeuksien antaminen
 • Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta (“optiovaltuutus”)

Muu päätöksenteko

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • Tilikauden muuttaminen
 • Yhtiön asettaminen selvitystilaan

Jätä väliin joutava paperityö

Sopimuskoneella osapuolet allekirjoittavat asiakirjasi puhelimella tai tietokoneella. Asiakirjasi arkistoituu automaattisesti Sopimustilillesi, eli kynät, tulostimet ja mapit eivät ole enää tarpeellisia.

Ketkä allekirjoittavat osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen?

Jos osakkeenomistajia on useampia kuin yksi, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Suositeltavaa on usein silti, että kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat päätöksen, jotta kaikkien osakkaiden yksimielinen suostumus voidaan varmuudella todistaa.

Miten laadin päätösasiakirjan Sopimuskoneella?

 1. Valitse asiakirjamallin alussa, mistä osakkeenomistajat ovat tekemässä päätöstä (esim. osakeantivaltuutuksen suominen hallitukselle).

 2. Sopimuskone kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee tekstit asiakirjaasi (esim. osakeantivaltuutuksessa antiosakkeiden enimmäismäärä, valtuutuksen voimassaoloaika, onko oikeus myös suunnatun osakeannin järjestämiseen)

 3. Sopimuskone neuvoo eri kohdissa osakeyhtiölakiin pohjautuen, mitä osakkeenomistajien on syytä ottaa huomioon päätöksenteossaan (esim. tieto siitä, että osakeantivaltuutus on yksityisessä osakeyhtiössä voimassa toistaiseksi, ellei erikseen toisin päätetä)

 4. Kun päätösasiakirja on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

 5. Asiakirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi sopimustilille, jonne pääset hetkessä tietokoneella tai puhelimella

Laadi asiakirja