Työtodistus, suppea (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Työntekijällä on oikeus työtodistukseen työsuhteen päätyttyä. Tämä asiakirjamalli sisältää ruotsinkieliset mallisisällöt tilanteeseen, jossa työntekijä ei halua tulla arvioiduksi työtodistuksessa.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Suppea työtodistus ei sisällä arviota työntekijästä

Työntekijä saa määrätä työtodistuksensa laajuuden. Jos hän pyytää ns. suppeaa työtodistusta, todistukseen kirjataan ainoastaan työsuhteen kesto sekä kuvaus työntekijän suorittamista työtehtävistä. Vaihtoehto on ns. laaja työtodistus, jossa arvioidaan lisäksi työntekijän suoriutuminen ja käytös sekä työsuhteen päättymisen syyt. Todistus ei saa lähtökohtaisesti sisältää mitään muita tietoja kuin mainitut kohdat.

Mitä Sopimuskoneen suppean työtodistuksen malli sisältää?

Suppean työtodistuksen mallissamme täytät ainoastaan lakisääteiset minimitiedot eli:

i) työsuhteen osapuolet
ii) työsuhteen kesto
iii) työntekijän työtehtävät

Palvelussamme on erikseen malli laajalle työtodistukselle, jossa työntekijää arvioidaan. Kaikki työtodistusmallimme ovat saatavilla niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi.


--------------------

Arbetsintyg, kort

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran utfärda ett arbetsintyg när anställningsförhållandet upphör. Denna modell innehåller inte någon bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande eller skälet till att anställningsförhållandet upphör.

Arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg när anställningsförhållandet upphör, om arbetstagaren begär det. Arbetsintyget måste ges om det begärs inom tio år från det att anställningsförhållandet upphörde, och på vissa villkor även senare. På samma villkor måste arbetsgivaren utfärda ett nytt intyg som ersätter ett borttappat intyg.

En arbetsgivare som bryter mot sina skyldigheter i fråga om arbetsintyg åläggs böter.

Ett kortare eller längre arbetsintyg?

Arbetstagaren får avgöra omfattningen av sitt arbetsintyg. Om arbetstagaren begär det så kallade kortare arbetsintyget anges endast anställningsförhållandets varaktighet och en beskrivning av det arbete som arbetstagaren utfört. Alternativet är det så kallade längre arbetsintyget, vilket också inkluderar en bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande samt skälen till att anställningsförhållandet upphör. I princip får intyget inte innehålla någon annan information än dessa uppgifter.

Arbetstagaren ges ett kortare intyg om han eller hon inte begär något annat. Å andra sidan har arbetstagaren också rätt att få ett längre arbetsintyg vid ett senare tillfälle.

Vad innehåller Sopimustietos modell för ett kortare arbetsintyg?

I vår modell för ett kortare arbetsintyg fyller du endast i den lagstadgade minimiinformationen, dvs.:

i) parterna i anställningsförhållandet
ii) anställningens längd
iii) arbetstagarens arbetsuppgifter

Denna arbetsintygsmodell innehåller inte någon bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande eller skälet till att anställningsförhållandet upphör. Om arbetstagaren har begärt att arbetsintyget ska innehålla denna information finns det i vår tjänst en separat modell för ett längre arbetsintyg.

Sopimustieto söker automatiskt upp företagsuppgifterna (FO-nummer och aktuell adressinformation) i handelsregistret för det företag som anges som arbetsgivare i ditt arbetsintyg.

Hur arkiveras mitt arbetsintyg och hur skickar jag det till arbetstagaren?

I Sopimustieto-tjänsten arkiveras alla dokument du skapar automatiskt i ditt företags egna Kontraktskonto, så att de lätt kan hittas i efterhand och inte kan försvinna. Du kan skicka arbetsintyget digitalt till arbetstagaren direkt från arkivets gränssnitt. På så sätt fullgör du enklast dina lagstadgade skyldigheter kopplade till arbetsintyg.

Kan jag skriva under arbetsintyget med hjälp av Sopimustieto?

Ja, du kan om du vill skriva under intyget elektroniskt, antingen på datorn eller med telefonen. I så fall är en utskrift inte nödvändig.

Laadi asiakirja