Lyhennetty TAL2018 toimeksiantosopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Lyhennetty tilitoimistosopimus, jossa yleiset sopimusehdot TAL2018 ovat sopimuksen liitteenä. Tämän toimeksiantosopimuksen mallitekstit ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Sopimus tilitoimiston palveluista

Tilitoimistosopimus solmitaan tilitoimiston ja sen asiakkaan välillä. Sopimukseen kirjataan palvelut, jotka tilitoimisto tuottaa asiakkaalleen aina kirjanpidosta palkanlaskentaan ja oikeudelliseen neuvontaan. Sopimuskoneen tilitoimistosopimuksen mallilla laadit laadukkaan sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin.

Alan päivitetyt vakioehdot

Sopimuskoneen tilitoimistosopimuksen lyhennetty malli sisältää palveluerittelyn sekä liitteenä tilitoimistoalan vuonna 2018 päivitetyt TAL2018 -vakioehdot, joissa huomioidaan toukokuussa 2018 velvoittavaksi tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelyyn.


Tjänsteavtal för redovisningsbyråer

Ett redovisningsbyråavtal ingås mellan redovisningsbyrån och dess kund. I avtalet skriver man in de tjänster som redovisningsbyrån producerar till sin kund, allt från bokföring till löneadministration och juridisk rådgivning. Med Sopimustietos mall för redovisningsbyråavtal skapar du bara med några musklick ett avtal av hög kvalitet.

Branschens uppdaterade standardvillkor

Sopimustietos förkortade mall för redovisningsbyråavtal innehåller en tjänstespecifikation samt redovisningsbranschens allmänna villkor TAL2018, som tar hänsyn till de krav på behandling av personuppgifter som följer av EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") som trädde i kraft i maj 2018.

Laadi asiakirja