Sopimus tai ilmoitus työsopimuksen ehtojen muuttamisesta, esim. palkkamuutokset (englanniksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Työsopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti, samoin työsopimuksen päivitykset. Suullisia sopimuksia tulkitaan kuitenkin herkästi työntekijän eduksi, joten kirjallinen muoto on työnantajan kannalta suositeltava.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Työsopimuksen muutokset kannattaa tehdä kirjallisesti

Työsopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti, kuten työsopimuksen päivityksetkin. Suullisiin sopimuksiin liittyy kuitenkin monenlaista epävarmuutta ja niistä riidellään paljon aina oikeudessa asti, joten kirjallinen muoto on kaikkien sopijapuolten kannalta suositeltava.

Sopimusmalli työsopimuksen muuttamisesta

Työsopimuksen päivitykset on tehty vaivattomaksi Sopimuskoneella. Valitse vain kohdat, joista ollaan tekemässä muutoksia (palkka, työntekopaikka, työtehtävät tms.) ja vastaa Sopimuskoneen jatkokysymyksiin muutoksista. Tarjolla on juristiemme laatimia mallilausekkeita, joita Sopimuskone tarjoaa vastaustesi perusteella ja joita voit käyttää ja muokata halutessasi.

Allekirjoitusmuodollisuudet ja muut muotoilut toimivat asiakirjamalleissamme automaattisesti. Käytössäsi on Sopimuskoneen sähköinen allekirjoitus, joten et joudu edes tulostamaan, jos et halua.

Jos kysymyksessä on pelkkä palkankorotus tai vastaava työntekijän eduksi tehtävä muutos, voit käyttää tätä asiakirjamallia pelkkänä ilmoituksena, jonka vain työnantaja allekirjoittaa ja joka luovutetaan työntekijälle.

Tämä sopimusmalli on englanniksi. Sopimuskoneessa on erikseen suomenkielinen versio.


--------------------

Agreement or Notification of Changes to the Terms of Employment (e.g. salary changes)

Written amendments to contracts are recommended

An employment contract may be made verbally or in writing, as can amendments to the contract. However, verbal agreements can easily be interpreted for the benefit of the employee, so the written form is advisable for the employer.

In case of a simple raise or other amendment made to the employee’s benefit, you can use this document template as a mere notification signed by the employer alone.

Customise to your specific needs

With Sopimustieto, you can update the terms of employment contracts in just a couple of minutes. We offer dozens of standard terms ranging from hiring to trial periods, holidays and non-disclosure. You can also add conditions and modify the entire contract to suit your specific needs.

Completely electronic signature and archiving

There is no longer any reason to print and archive employment documents on paper. With Sopimustieto, you can draw up, sign and archive all of your contracts completely digitally. An electronic signature is a stronger proof of the time of signature and identity of the signatory than a traditional signature made by hand. All of your contracts will be archived reliably in one place, without any worries of losing a single page or attachment.

Laadi asiakirja