Merkintäsitoumus, osakeanti (englanniksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Merkintäsitoumukseen merkitään osakeannissa merkitsijän tiedot, merkittävien osakkeiden määrä sekä merkintähinta. Sitoumukseen voidaan lisäksi ottaa muita tarpeellisiksi katsottuja ehtoja koskien esimerkiksi osakkeiden maksamista. Merkinnän tulee tapahtua todisteellisesti.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Merkintäsitoumukseen merkitään osakeannissa merkitsijän tiedot, merkittävien osakkeiden määrä sekä merkintähinta. Sitoumukseen voidaan lisäksi ottaa muita tarpeellisiksi katsottuja ehtoja koskien esimerkiksi osakkeiden maksamista. Merkinnän tulee tapahtua todisteellisesti, minkä Sopimuskoneen merkintäsitoumus täyttää hyvin. Malli on yritysjuridiikan ammattilaisten laatima.

Tämä malli on englanniksi. Sopimuskoneessa on tarjolla erikseen myös suomenkielinen versio.


--------------------

Subscription Agreement, Share Issue

In a share issue, a subscription agreement is used to record the information on the share subscriber, the number of shares being subscribed and the subscription price. Subscription agreement binds both the company and the subscriber.

You can also include other terms in the subscription, such as terms concerning the payment of the shares. The subscription must be verifiable.

Laadi asiakirja