Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tällä liittymissitoumuksen mallilla voit liittää uusia osapuolia vanhaan osakassopimukseesi. Asiakirjan sisältö on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Osakassopimus ei sido uusia osakkaita ilman erillistä sopimusta

Jos yhtiöön otetaan uusia osakkaita, vanhojen osakkaiden allekirjoittama osakassopimus ei automaattisesti tule uusia osakkaita sitovaksi. Uudet osakkaat on sitoutettava osakassopimuksen ehtoihin erillisellä sitoumuksella. Niin yksilöllisiin tarpeisiisi sopivan osakassopimuksen kuin jälkikäteisen liittymissitoumuksen laadit onnistuneesti Sopimuskoneella.

Voit tällä sopimuksella liittää osakassopimukseen joko yhden tai useamman uuden osapuolen.

Osakassopimuksen ehdot pysyvät muuttumattomina

Liittymissitoumuksella ei muuteta alkuperäisen osakassopimuksen ehtoja. Voidaan toisaalta sopia, että uusia osapuolia koskee vain osa alkuperäisen osakassopimuksen oikeuksista ja velvollisuuksista.


--------------------

Aktieägaravtal, anslutningsåtagande av enskild aktieägare

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägarna, i vilket man avtalar om de ömsesidiga relationerna mellan delägarna i bolaget. Ett aktieägaravtal ingås vanligen mellan de grundande aktieägarna, men det är tillrådligt att förbinda nya aktieägare till avtalet och de gemensamma mål som fastställs däri.

Avtal om aktieägares rättigheter och skyldigheter

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägare som fastställer spelreglerna för ägande och förvaltning av bolaget. Syftet är vanligtvis att skapa en viss gruppdisciplin mellan ägare i avgörande beslutssituationer.

Aktieägaravtalet binder inte nya aktieägare utan ett separat avtal

Om nya aktieägare tas upp i bolaget, blir aktieägaravtalet som de gamla aktieägarna undertecknat inte automatiskt bindande för de nya aktieägarna. De nya aktieägarna förbinds till villkoren i aktieägaravtalet genom ett separat åtagande. Med Sopimustieto-tjänsten kan du upprätta både ett aktieägaravtal och ett anslutningsåtagande i efterhand som passar dina individuella behov.

Med detta avtal kan du ansluta antingen en eller flera nya parter till aktieägaravtalet.

Aktieägaravtalets villkor förblir oförändrade

Anslutningsåtagandet förändrar inte villkoren i det ursprungliga aktieägaravtalet. Däremot kan man komma överens om att de nya parterna endast kommer att omfattas av en del av det ursprungliga aktieägaravtalets rättigheter och skyldigheter.

Laadi asiakirja