Prokuravaltakirja (ruotsiksi)

Prokuravaltakirja on todiste prokuristille myönnetystä toimivallasta edustaa yhtiötä. Valtakirja on hyvä esittää vastapuolelle, kun prokuristi edustaa yhtiötä suurempia sopimuksia tehtäessä. Tämä valtakirjamalli on ruotsiksi.

Juristien luoma asiakirjamalli Mitä tämä tarkoittaa?

Prokura on yhtiön antama yleisvaltuutus yrityksen edustamiseen. Prokuristi saa toimia eräitä lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikessa päämiehen liikkeen harjoittamiseen liittyvässä yhtiön puolesta ja kirjoittaa yhtiön toiminimen, ellei valtakirjassa määrätä tähän rajoituksia.


--------------------

Prokurafullmakt

Prokurafullmakten är bevis på befogenheten att företräda bolaget. Det är en god idé att presentera fullmakten för motparten när prokuristen företräder bolaget vid ingåendet av större avtal. Om prokuran är skriftlig har prokuristen dessutom rätt att företräda näringsidkaren inför domstol och andra myndigheter, vilket är en ytterligare orsak att ge honom eller henne denna fullmakt.

Rätt att företräda bolaget

En prokura är en allmän fullmakt som bolaget har beviljat för representation av företaget. Med vissa lagstadgade undantag kan prokuristen agera på bolagets vägnar i allt som gäller bedrivande av huvudmannens rörelse och teckna företagets firma, om inte detta begränsas i fullmakten.

Fördelar med en skriftlig fullmakt

Fullmakten är bevis på den makt som getts till prokuristen. Med en fullmakt kan prokuristen bevisa sin befogenhet att företräda bolaget vid ingåendet av större avtal. Om prokuran är skriftlig har prokuristen dessutom rätt att företräda näringsidkaren inför domstol och andra myndigheter. Av denna anledning kan det vara fördelaktigt att utfärda en prokurafullmakt.

Styrelsen beviljar prokuran

Prokuran beviljas av styrelsen i ett aktiebolag. Beslutet att bevilja prokuran kan upprättas med Sopimustieto (styrelsemötesprotokoll). Det rekommenderas att prokuran registreras i handelsregistret.

Återkallelse och överlåtelse av prokuran

Prokuran kan återkallas när som helst. En prokurist har inte rätt att överlåta prokuran till en annan person.


Hyödynnä laadukas palvelukokonaisuus

Sopimuskone

Palvelullamme kykenet laatimaan jopa yli 1000 euron arvoiset sopimukset helposti ja nopeasti. Kaikki asiakirjasisältömme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä tapa allekirjoittaa sopimukset ja muut asiakirjat Suomessa ja koko EU:ssa. Allekirjoita parhaalla tavalla – helposti puhelimella, vahvalla tunnistautumisella tai ilman.

Arkisto

Palvelun suojattuun arkistoon tallentuvat kaikki asiakirjasi automaattisesti, myös keskeneräiset. Voit asettaa asiakirjoille muistutuksia tärkeistä määräpäivistä ja tehdä asiakirjan arkistokortille muistiinpanoja.

Lakipalvelu

Saat palvelusta yritystoimintasi tueksi juristitiimin, joka palvelee nopeasti ja sujuvasti. Juristeiltamme saat apua palvelun juridisten sisältöjen käytössä. Apua voit kysyä esimerkiksi tietyn sopimuskohdan merkityksestä tai siihen, miten jokin asia kannattaisi ilmaista.


Voimmeko olla avuksi? Ota yhteyttä palvelumme asiantuntijoihin.

Asiakaspalvelu

Yrityksille

[email protected]
050 512 8640 Arkisin klo 9-15
Yritysasiakkaille palvelussa asiakaspalveluchat.

Yksityishenkilöille

tuki.sopimustieto.fi