Prokuravaltakirja (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Prokuravaltakirja on todiste prokuristille myönnetystä toimivallasta edustaa yhtiötä. Valtakirja on hyvä esittää vastapuolelle, kun prokuristi edustaa yhtiötä suurempia sopimuksia tehtäessä. Tämä valtakirjamalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Prokura on yhtiön antama yleisvaltuutus yrityksen edustamiseen. Prokuristi saa toimia eräitä lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikessa päämiehen liikkeen harjoittamiseen liittyvässä yhtiön puolesta ja kirjoittaa yhtiön toiminimen, ellei valtakirjassa määrätä tähän rajoituksia.


--------------------

Prokurafullmakt

Prokurafullmakten är bevis på befogenheten att företräda bolaget. Det är en god idé att presentera fullmakten för motparten när prokuristen företräder bolaget vid ingåendet av större avtal. Om prokuran är skriftlig har prokuristen dessutom rätt att företräda näringsidkaren inför domstol och andra myndigheter, vilket är en ytterligare orsak att ge honom eller henne denna fullmakt.

Rätt att företräda bolaget

En prokura är en allmän fullmakt som bolaget har beviljat för representation av företaget. Med vissa lagstadgade undantag kan prokuristen agera på bolagets vägnar i allt som gäller bedrivande av huvudmannens rörelse och teckna företagets firma, om inte detta begränsas i fullmakten.

Fördelar med en skriftlig fullmakt

Fullmakten är bevis på den makt som getts till prokuristen. Med en fullmakt kan prokuristen bevisa sin befogenhet att företräda bolaget vid ingåendet av större avtal. Om prokuran är skriftlig har prokuristen dessutom rätt att företräda näringsidkaren inför domstol och andra myndigheter. Av denna anledning kan det vara fördelaktigt att utfärda en prokurafullmakt.

Styrelsen beviljar prokuran

Prokuran beviljas av styrelsen i ett aktiebolag. Beslutet att bevilja prokuran kan upprättas med Sopimustieto (styrelsemötesprotokoll). Det rekommenderas att prokuran registreras i handelsregistret.

Återkallelse och överlåtelse av prokuran

Prokuran kan återkallas när som helst. En prokurist har inte rätt att överlåta prokuran till en annan person.

Laadi asiakirja