Kauppakirja, asunto-osake (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä asiakirjamalli sisältää ruotsinkieliset malliehdot käytetyn asunto-osakkeen kauppaan.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Miten laadin Sopimuskoneella kauppakirjan?

Sopimuskoneen asunto-osakkeen kauppakirjamallilla laadit laadukkaan kauppakirjan parhaimmillaan hiirenklikkauksin: Sopimuskone kysyy sinulta vaihe vaiheelta, mitä haluat kauppakirjaasi, ja lisää automaattisesti sopivat mallisisällöt sopimukseesi.

Malliehdot ovat juristiemme laatimia ja asuntokaupassa vakiintuneita, mutta voit halutessasi kirjoittaa myös omia sisältöjäsi. Lisäksi Sopimuskone neuvoo sinua sopimusta laatiessasi selväkielisesti eri vaihtoehdoista ja niiden merkityksestä.

Kauppakirjan mallisisällöt

Palvelumme asunto-osakkeen kauppakirjamalli sisältää malliehdot muun muassa seuraaviin asiakohtiin:

 • Kaupan kohde
 • Kauppahinta ja maksuehdot
 • Omistusoikeus ja osakekirjan luovutus
 • Huoneiston kunto
 • Hallintaoikeus
 • Huoneiston tarpeistoesineet
 • Lunastusoikeus kaupan kohteeseen

Voit halutessasi muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omia ehtojasi.


--------------------

Köpebrev, bostadsaktie

Ett köpebrev för en bostadsaktie är inte formbundet, men särskilt villkoren gällande bostadens skick och betalningen av köpesumman bör formuleras noga i köpebrevet.

Ett skriftligt avtal är normen

För de flesta är bostadsköpet livets största och viktigaste affär. För köp av begagnad bostad finns det inga formella krav som fastställts i lag, såsom till exempel för fastighetsköp, men ett köpebrev bör ändå utarbetas skriftligen för att undvika eventuella oklarheter i efterhand.

Hur upprättar jag ett köpebrev med Sopimustieto-tjänsten?

Sopimustietos modell för köpebrev för en bostadsaktie lämpar sig för situationer där man säljer en begagnad bostad. Med denna mall skapar du ett kvalitativt köpebrev, i bästa fall med några musklick: Sopimustieto frågar dig steg för steg vad du vill ha i ditt köpebrev, och lägger automatiskt till lämpliga modellinnehåll i ditt avtal.

Modellvillkoren har utarbetats av våra jurister och är väl etablerade inom bostadsköp, men om du så önskar kan du också skriva dina egna innehåll. När du upprättar avtalet ger Sopimustieto dig dessutom råd på klarspråk om olika alternativ och deras betydelse.

Det är alltså inte fråga om ett enskilt underlag eller formulär, utan ett intelligent dokumentunderlag som hjälper dig att minska på misstag och tråkigt arbete. Resultatet är ett snyggt köpebrev som är redo för underteckning.

Vilka modellinnehåll innehåller modellen för köpebrevet?

Sopimustietos modell för köpebrev för en bostadsaktie innehåller modellvillkor för bland annat följande:

 • Föremålet för köpet
 • Köpesumma och betalningsvillkor
 • Äganderätt och överlåtelse av aktiebrevet
 • Lägenhetens skick
 • Besittningsrätt
 • Lägenhetens tillbehör
 • Inlösningsrätt till aktierna

Om du vill kan du redigera våra modellvillkor eller skriva in dina egna villkor.

Vad bör man komma överens om gällande tidpunkten för äganderättens överlåtelse?

Det är vanligtvis lämpligt att schemalägga ägarbytet först till det ögonblick då hela köpesumman har betalats. Före äganderätten har överlåtits, får köparen till exempel inte sälja egendomen vidare.

Ingår lägenhetens tillbehör i köpet?

Maskiner och andra föremål som tillhör lägenhetens vanliga tillbehör, och som fanns i bostaden när den visades för köparen, ingår i köpet om inte annat avtalas.

Denna typ av maskiner och föremål som ingår i köpet kan bland annat anses vara kyl- och frysskåp, samt disk- och tvättmaskin, åtminstone när de tillhör bostadens vanliga utrustning och är fast placerade i möblemanget i till exempel det utrymme som reserverats för dem. Fasta persienner, förvaringsskåp och integrerad vägg- och takbelysning anses också vanligtvis ingå i köpet.

Det är tillrådligt att för säkerhets skull skriva in gränsfall i köpebrevet.

När övergår ansvaret att betala bolagsvederlag till köparen?

Vanligtvis övergår ansvaret för bolagsvederlagen från säljaren till köparen samtidigt med besittningsrätten, men saken kan också avtalas på annat sätt mellan parterna.

Det är viktigt för köparen att notera att han eller hon, vid sidan om säljaren, är ansvarig för bolagsvederlagen som säljaren försummat fem månader bakåt från den stund då äganderätten överförts. Därför lönar det sig att i köpebrevet inkludera säljarens försäkran om att bolagsvederlagen betalats på lämpligt sätt fram till tidpunkten för köpet.

Hur undertecknar parterna köpebrevet?

När ditt köpebrev är färdigt kan du underteckna det med Sopimustietos elektroniska underskrift på datorn eller telefonen. Sedan kan du bjuda in den andra parten att granska avtalet i Sopimuskone. Han eller hon kan godkänna köpet med sin egen motsvarande underskrift, och båda parterna får automatiskt en egen digital kopia av det färdiga köpebrevet.

Laadi asiakirja