Vuokrasopimuksen velvoitteiden vakuudeksi voidaan ottaa rahavakuuden sijaan tai sen lisäksi myös jonkun henkilön antama takaus.

Käytä omavelkaista takausta

Takaukset jaetaan takauslaissa toissijaisiin ja omavelkaisiin takauksiin. Omavelkainen takaus on vuokranantajan kannalta parempi vaihtoehto. Kun vuokrasopimuksen mukaan joku henkilö takaa omavelkaisesti vuokrasopimuksen velvoitteet, voi vuokranantaja vaatia sopimuksen mukaista suoritusta suoraan takaajalta ilman, että hänen täytyy ensin kääntyä vuokralaisen puoleen ja todeta tämä maksukyvyttömäksi.

Takaajan vastuuta ei laissa rajoitettu

Toisin kuin vuokralaiselta vaadittavaa vakuutta, takaajan vastuuta ei ole laissa rajoitettu kolmen kuukauden vuokraa vastaavaan määrään, vaan se voi olla myös suurempi. Mahdollinen euromääräinen rajaus on siten kirjattava takaussitoumukseen.