Tarjouspyyntö isännöinnistä

Taloyhtiö pyytää isännöintiyrityksiltä tarjousta isännöinnistä tilanteessa, jossa isännöintiyritystä halutaan syystä tai toisesta vaihtaa tai taloyhtiössä ei ole ollut aikaisemmin ammatti-isännöitsijää. Asukkaat ovat esimerkiksi saattaneet hoitaa isännöintitehtäviä aiemmin omatoimisesti.

Ennen tarjouspyynnön laatimista tulee pohtia, minkälaista isännöintiä taloyhtiölle kaivataan, mitkä ovat olleet edellisen isännöintiyrityksen kipupisteet tai missä olisi parannettavaa. Taloyhtiön tulee tutustua tarjolla oleviin palveluihin ja sen perusteella valita muutama potentiaalinen kandidaatti. Mitä tarkemman ja yksilöllisemmän tarjouspyynnön taloyhtiö laatii, sitä vertailukelpoisempia saatavat tarjoukset ovat.

Sopimuskoneen tarjouspyynnöllä voit laatia isännöintiyrityksille tarjouspyynnön taloyhtiön isännöinnistä.