Vuokrasopimus, liikehuoneisto (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Liikehuoneiston vuokrasopimus on kyseessä silloin, kun huoneisto vuokrataan mihin tahansa muuhun kuin asumiskäyttöön. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Mikä määritellään liiketilaksi?

Liikehuoneiston vuokrasopimuksesta on kyse silloin, kun huoneisto vuokrataan muuhun kuin asumiskäyttöön. Jos vuokraat tilat siis esimerkiksi toimisto- tai myymäläkäyttöön, puhutaan liikehuoneiston vuokrasopimuksesta.

Liikehuoneiston vuokrauksessa sopimusvapaus on laaja; toisin kuin asuinhuoneistojen puolella, osapuolet voivat sopia vapaasti esimerkiksi irtisanomisajasta. Siihen, mistä ei ole erikseen sovittu, sovelletaan yleisiä lain säännöksiä.

Miten laadin liikehuoneiston vuokrasopimuksen helpoiten?

Sopimuskoneella laadit vaivattomasti juuri omiin tarpeisiisi sopivan liikehuoneiston vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen malli sisältää juristien laatimat malliehdot kymmeniin eri tilanteisiin – voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi sopivat.


--------------------

Hyresavtal, affärslokal

Det är fråga om ett hyresavtal för affärslokal när en lägenhet hyrs för något annat ändamål än boende. Avtalsfriheten är omfattande när det kommer till hyresavtal för en affärslokal. Det som inte är särskilt överenskommet, omfattas av allmänna bestämmelser i lag.

Vad är ett hyresavtal för affärslokal?

Ett hyresavtal för affärslokal behövs när en lägenhet hyrs för något annat ändamål än boende. Om du hyr ut lokaler för att användas som till exempel kontor eller butik talar man alltså om ett hyresavtal för en affärslokal. Avtalets titel eller rubrik är irrelevant – den kan vara hyresavtal för kontor, hyresavtal för butik eller hyresavtal för affärslokal.

Avtalsfriheten vid uthyrning av affärslokaler är omfattande och parterna kan fritt avtala om till exempel uppsägningstider. Det som inte är särskilt överenskommet, omfattas av allmänna bestämmelser i lag.

Ett skriftligt avtal skyddar dina rättigheter

Upprätta alltid hyresavtalet skriftligen så att båda parter är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Om till exempel lägenhetens skick nämns i kontraktet, är det mycket svårare att bestrida senare.

Ett muntligt hyresavtal anses alltid gälla tills vidare. Ett muntligt avtal gör dig sårbar för oklarheter, då det i fall av meningsskiljaktigheter ofta står ord mot ord.

Hur upprättar jag enklast ett hyresavtal för en affärslokal?

Med Sopimustieto upprättar du enkelt ett hyresavtal för en affärslokal i enlighet med just dina behov. Sopimustietos hyresavtalsmodell för affärslokaler innehåller dussintals modellvillkor som utarbetats av våra jurister och bland vilka du kan välja de som passar ditt avtal. Sopimustieto förklarar också i klartext betydelsen av de olika villkoren.

Det är alltså inte ett traditionellt underlag för ett hyresavtal för en affärslokal eller ett blankettunderlag, utan modern teknologi som innehåller hundratals olika villkor och modellinnehåll.

Modellvillkor för hundratals olika situationer

Vår modell för hyresavtal för en affärslokal innehåller modellvillkor som grundar sig på lagen, till exempel i följande avsnitt:

  • Definition av hyresobjektet
  • Hyresperiod
  • Betalning av hyra
  • Hyressäkerhet
  • Justering av hyran
  • Möjlighet till under- och andrahandsuthyrning
  • Ändringsarbeten
  • Underhållsansvar
  • Rökning

Om du vill kan du redigera vårt modellinnehåll och lägga till ditt eget innehåll.

Lägenhetens skick

Vilket skick ska den uthyrda lägenheten som utgångspunkt vara i?

I början av hyresförhållandet och medan det pågår måste lägenheten vara i sådant ett skick som hyresgästen rimligen kan förvänta sig med beaktande av lägenhetens ålder, skicket på de lägenheter som används för motsvarande ändamål i området samt andra lokala förhållanden. Parterna kan dock enligt överenskommelse avvika från denna utgångspunkt.

Hur ska hyresgästen sköta lägenheten?

Hyresgästen måste sköta lägenheten noggrant. Hyresgästen ansvarar inte för sedvanligt slitage som uppstår då lägenheten används på det sätt som fastställts i avtalet, om hyresvärden ansvarar för lägenhetens skick och underhåll.

Lönar det sig att på något sätt redogöra för lägenhetens skick i hyresavtalet?

I hyresavtal tas ofta på något sätt ställning till det skick som lägenheten hyrs ut i. Det kan vara klokt för både hyresvärden och hyresgästen. Å ena sidan skyddar hyresvärden sig från påståenden om att lägenheten inte är i det skick som hyresgästen rimligen kan förvänta sig. Å andra sidan kan hyresgästen bättre skydda sig mot påståenden om att han eller hon inte skulle ha skött lägenheten tillräckligt aktsamt om det redan från början förekommit vissa fel i lägenheten och hyresvärden efteråt anklagar hyresgästen för att ha orsakat dem.

På vilket sätt lönar det sig att ange lägenhetens skick i avtalet?

Om det finns exceptionella brister i lägenheten bör de nämnas i hyresavtalet. Det lönar sig att räkna upp till exempel betydande kosmetiska fel och dåligt fungerande utrustning.

I många fall används villkoret ”i befintligt skick”, som syftar till att på ett övergripande sätt definiera lägenhetens skick som det var till exempel vid inspektionen innan ingåendet av hyresavtalet eller på fotografier tagna från lägenheten. Ett sådant villkor befriar inte hyresvärden från ansvar om hyresgästen inte med rimlig aktsamhet hade kunnat upptäcka eller förvänta sig en viss brist i hyresobjektet.

Laadi asiakirja