Vuokrasopimus, asuinhuoneisto (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Asuinhuoneiston vuokrasopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti, jotta keskinäiset vastuut olisivat selkeät ja mahdollisia kiistatilanteita saataisiin ehkäistyä. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Mihin tämä sopimusmalli soveltuu?

Lain mukaan vuokrasuhde katsotaan asuinhuoneiston vuokraukseksi, jos vuokrattavaa huoneistoa käytetään pääasiassa asumiseen. Vuokrasopimuksen ehdot ovat suurelta osin osapuolten päätettävissä ja neuvoteltavissa, joskin tietyistä seikoista sopimista rajoitetaan lailla, pääasiassa vuokralaisen eduksi.

Mitä Sopimuskoneen vuokrasopimuksen malli sisältää?

Tarjoamme valmiit sisällöt ja muotoilut muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Vuokrakohde (osoitetiedot, huoneiston kunto jne.)
 • Vuokra-aika (toistaiseksi voimassa oleva / määräaikainen)
 • Vuokranmaksu
 • Vuokran tarkistaminen (esim. vuosittain)
 • Vuokravakuus
 • Muutostöiden mahdollisuus asunnossa
 • Avainten luovutus
 • Tupakoinnin sallittavuus
 • Lemmikkieläinten sallittavuus
 • Jälleenvuokraamisen sallittavuus

Sopimuskoneen malliehdot ovat juristien laatimia ja ajantasaisen lainsäädännön mukaisia, mutta halutessasi voit kirjoittaa myös omia sisältöjäsi. Sopimuskone neuvoo sinua eri kohtien merkityksestä.


--------------------

Hyresavtal, bostadslägenhet

Det lönar sig att ingå ett skriftligt hyresavtal för att undvika eventuella oklarheter efteråt. Om avtalet inte har upprättats skriftligen anses hyresavtalet alltid gälla tills vidare.

Vad definieras som ett hyresavtal för en bostadslägenhet?

Enligt lagen anses ett hyresförhållande vara uthyrning av bostadslägenhet om lägenheten som ska hyras huvudsakligen används som bostad. I många avseenden kan villkoren i ett hyresavtal för en bostadslägenhet fritt avtalas mellan hyresvärden och hyresgästen, även om vissa frågor begränsas i lagen, främst till hyresgästens fördel.

Det rekommenderas att ingå hyresavtalet för en bostadslägenhet skriftligen för att de mest centrala skyldigheterna ska vara tydliga och för att förhindra eventuella tvister. Om hyresavtalet inte har upprättats skriftligen anses det alltid gälla tills vidare.

Vilka modellvillkor innehåller Sopimustietos hyresavtalsmodell för en bostad?

Sopimustietos anpassningsbara hyresavtalsunderlag omfattar färdigt innehåll och formuleringar för bland annat följande punkter:

 • Hyresobjekt (adressuppgifter, lägenhetens skick osv.)
 • Hyrestid (tills vidare/tidsbestämd)
 • Betalning av hyra
 • Hyresjustering (t.ex. årligen)
 • Hyressäkerhet
 • Möjlighet till ändringar i lägenheten
 • Överlåtelse av nycklar
 • Huruvida rökning är tillåtet
 • Huruvida husdjur är tillåtna
 • Huruvida andrahandsuthyrning är tillåten

Sopimustietos modellvillkor har utarbetats av jurister och motsvarar gällande lagstiftning. Sopimustieto ger dig också råd om betydelsen av olika punkter. Om du vill kan du också lägga till eget innehåll i ditt avtal.

På vilket sätt lönar det sig att ange lägenhetens skick i hyresavtalet?

Om det finns exceptionella brister i lägenheten bör de nämnas i hyresavtalet. Brister kan till exempel vara betydande kosmetiska fel och dåligt fungerande utrustning.

I hyresavtal används ofta ett så kalladt ”i befintligt skick”-villkor, med vilket hyresvärden försöker garantera skicket på lägenheten såsom det var när lägenheten visades för hyresgästen. Detta villkor är klokt att lägga till – det finns också i Sopimustietos avtalsmodell. Villkoret befriar dock inte i sig hyresvärden från ansvar om hyresgästen vid ingången av avtalet var ovetande om lägenhetens bristfällighet och inte kunde ha upptäckt eller förväntat sig denna genom att iaktta normal aktsamhet. Därför lönar det sig att för säkerhets skull ange anmärkningsvärda brister i hyresavtalet.

Inom vilka gränser kan man avtala om uppsägningstiden för ett hyresavtal för bostadslägenhet?

Om du upprättar ett hyresavtal som ska gälla tills vidare bör du komma ihåg att beakta uppsägningstiderna. Lagen fastställer standarduppsägningstider och andra uppsägningsprinciper som gäller om inte annat avtalats. Det går dock inte att avtala om vad som helst – hyresgästen skyddas av vissa minimivillkor.

När hyresvärden säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden sex månader om hyresförhållandet för lägenheten har pågått minst ett år omedelbart före uppsägningen, och i övriga fall tre månader.

När hyresgästen säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden en månad.

Hyresavtalets uppsägningstid beräknas från och med den sista dagen i den kalendermånad då uppsägningen gjordes, om inget annat avtalats.

Ett villkor som förkortar hyresvärdens uppsägningstid eller förlänger hyresgästens uppsägningstid är ogiltigt. Med andra ord kan du avvika från ovanstående uppsägningstider, men inte till hyresgästens nackdel.

Hur avtalar man vanligtvis om justering av hyran?

Om du upprättar ett hyresavtal för en längre tid, lönar det sig att reservera möjligheten att höja hyran med vissa intervaller. I detta fall måste man också avtala om den grund på vilken hyran kan höjas – annars är villkoret ogiltigt. I Sopimustietos anpassningsbara hyresavtalsunderlag kan du binda hyresbeloppet till exempelvis levnadskostnadsindex eller höjningen av underhållsavgiften. Ett typiskt justeringsintervall är ett år.

Hur fungerar Sopimustietos modell för hyresavtal för bostadslägenhet?

 1. **Välj de villkor du vill ha i ditt avtal från vår färdiga lista ** (t.ex. hyresjustering, ändringsarbeten, rökförbud)
 2. Sopimustieto ställer dig vid varje avsnitt följdfrågor och baserat på dessa formuleras sedan texten i ditt avtal automatiskt (t.ex. om hyresjusteringen baseras på levnadskostnadsindex)
 3. Sopimustieto ger i de olika avsnitten råd som grundar sig på lagen och etablerad avtalspraxis om vad du bör ta hänsyn till (t.ex. flyttningsdag när hyresförhållandet upphör)
 4. När ditt avtal är färdigt kan parterna underteckna det elektroniskt på sin telefon eller dator
 5. Avtalet arkiveras automatiskt i ditt Kontraktskonto, som du kan komma åt senare på din dator eller telefon

Är denna hyresavtalsmodell lämplig för tjänstebostäder?

Ja, denna hyresavtalsmodell för bostadslägenhet är också lämplig för situationer där arbetsgivaren hyr ut lägenheten till en anställd som en tjänstelägenhet. Observera att det då inte rör sig om en löneförmånsbostad som ingår i den anställdes lön, utan i princip om ett marknadsbaserat hyresförhållande.

Lagstiftningen om hyra av tjänstebostäder är ungefär densamma som för vanlig hyra, men det finns också skillnader. Parterna kan till exempel alltid säga upp hyresavtalet om anställningsförhållandet sägs upp. Dessutom får hyresgästen i en tjänstelägenhet inte överföra sin rätt att hyra eller på annat sätt avyttra lägenheten för användning av tredje part utan hyresvärdens tillstånd.

Genom bara några musklick anpassas hyresavtalsmodellen till en hyresavtalsmodell för tjänstebostad när Sopimustieto frågar dig om detta.

Laadi asiakirja