Isännöitsijäntodistus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Laadi asunto-osakeyhtiölain mukainen isännöitsijäntodistus juristien laatimilla mallisisällöillä. Laadittuasi todistuksen kertaalleen jäävät tiedot talteen käyttäjätilillesi niin, ettei isännöitsijäntodistuksen täyttäminen uudelleen koko laajuudessaan ole välttämätöntä.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Mikä isännöitsijäntodistus on?

Isännöitsijäntodistus on tiivistelmä todistuksen kohteena olevan yhtiön ja huoneiston yksilöintitiedoista, talous- ja kunnossapitotiedoista sekä muista merkittävistä tiedoista. Tiedot on annettava isännöitsijäntodistuksen päiväyksen ajankohtana yhtiön käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Isännöitsijäntodistus on päivättävä ja isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan allekirjoitettava. Isännöitsijä voi valtuuttaa työntekijänsä allekirjoittamaan isännöitsijäntodistuksen.

Isännöitsijäntodistuksen sisältö

Isännöitsijäntodistuksen sisällöstä säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Todistuksen tulee sisältää todistuksen ja sen kohteen yksilöimiseksi vaadittavat tiedot sekä tiedot osakehuoneistoista ja kiinteistöstä ja rakennuksista. Lisäksi isännöitsijäntodistuksen tulee sisältää tiedot yhtiön taloudesta ja esimerkiksi tiedot yhtiön kiinteistönhoidosta ja isännöinnistä.

Laatimalla isännöitsijäntodistuksen palvelussamme varmistat todistuksen olevan asunto-osakeyhtiölain vaatimusten mukainen.

Isännöitsijäntodistuksen antaminen

Isännöitsijällä on velvollisuus pyynnöstä antaa osakehuoneistoa koskeva isännöitsijäntodistus. Jollei yhtiöllä ole isännöitsijää tai tämä on esteellinen, velvollisuus antaa todistus on hallituksen puheenjohtajalla.

Asiakirjana isännöitsijäntodistuksesta voidaan periä maksu ja se on voimassa kolme kuukautta sen päiväyksestä.

Isännöitsijäntodistuksen voivat saada:

  1. osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja
  2. osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävä
  3. välitysliike, jolla on voimassa oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai osakehuoneiston vuokralle antamista koskeva toimeksianto.
Laadi asiakirja