Isännöitsijäntodistus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Laadi Sopimuskoneen isännöitsijäntodistuksella asunto-osakeyhtiölain mukainen todistuksen nopeasti. Täytettyäsi tämän todistuksen, jäävät tiedot talteen Sopimustilillesi niin, ettei isännöitsijäntodistuksen täyttäminen uudelleen koko laajuudessaan ole välttämätöntä.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Mikä isännöitsijäntodistus on?

Isännöitsijäntodistus on tiivistelmä todistuksen kohteena olevan yhtiön ja huoneiston yksilöintitiedoista, talous- ja kunnossapitotiedoista sekä muista merkittävistä tiedoista. Tiedot on annettava isännöitsijäntodistuksen päiväyksen ajankohtana yhtiön käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Isännöitsijäntodistus on päivättävä ja isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan allekirjoitettava. Isännöitsijä voi valtuuttaa työntekijänsä allekirjoittamaan isännöitsijäntodistuksen.

Isännöitsijäntodistuksen sisältö

Isännöitsijäntodistuksen sisällöstä on määrätty asunto-osakeyhtiölaissa. Todistuksen tulee sisältää todistuksen ja sen kohteen yksilöimiseksi vaadittavat tiedot sekä tiedot osakehuoneistoista ja kiinteistöstä ja rakennuksista. Lisäksi isännöitsijäntodistuksen tulee sisältää tiedot yhtiön taloudesta ja esimerkiksi tiedot yhtiön kiinteistönhoidosta ja isännöinnistä.

Laatimalla isännöitsijäntodistuksen Sopimuskoneella, varmistat todistuksen olevan asunto-osakeyhtiölain vaatimusten mukainen.

Isännöitsijäntodistuksen antaminen

Isännöitsijällä on velvollisuus pyynnöstä antaa osakehuoneistoa koskeva isännöitsijäntodistus. Jollei yhtiöllä ole isännöitsijää tai tämä on esteellinen, velvollisuus antaa todistus on hallituksen puheenjohtajalla.

Asiakirjana isännöitsijäntodistuksesta voidaan periä maksu ja se on voimassa kolme kuukautta sen päiväyksestä.

Isännöitsijäntodistuksen voivat saada:

  1. osakehuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja
  2. osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävä
  3. välitysliike, jolla on voimassa oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai osakehuoneiston vuokralle antamista koskeva toimeksianto.
Laadi asiakirja