Kauppakirja, osakkeet (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä kauppakirjamalli muuntuu niin suuriin kuin pieniin osakekauppoihin – kohteena voi olla koko osakekanta, osake-enemmistö tai pelkkä vähemmistö. Sisällöt ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Tämä asiakirjamalli sisältää yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimat mallisisällöt muun muassa seuraaviin asiakohtiin:

 • Kaupan kohde
 • Kauppahinta
 • Maksuehdot
 • Omistusoikeuden siirtyminen
 • Hallintaoikeuden siirtyminen
 • Myyjän vakuutukset yhtiön tilasta
 • Myyjän kilpailukielto
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Myyjän yhtiön puolesta antamien sitoumusten lakkauttaminen (esim. takaukset)
 • Sopimussakko, jos kauppakirjan ehtoja rikkoo
 • Mahdollisten jälkikäteisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Voit valita kauppakirjaasi mieleisesi malliehdot ja muokata niitä tai kirjoittaa kokonaan omat ehtosi.


--------------------

Köpebrev, aktier

Vid aktieköp kommer man vanligtvis överens om åtminstone föremålet för köpet, köpesumman och tidpunkten för överlåtelse av äganderätten. Med denna avtalsmodell kan du sälja hela aktiestocken eller endast en del av den.

Modell för köpebrev för stora och små köp

Ett köpebrev bör upprättas skriftligt när du köper eller säljer aktier i ett aktiebolag. Sopimustietos modell för köpebrev lämpar sig för både stora och små aktieköp – köpeobjektet kan vara hela aktiestocken eller en majoritets- eller minoritetsandel av denna.

Sopimustieto-tjänsten ställer dig frågor om vad du behöver i ditt köpebrev från punkt till punkt och erbjuder olika modellinnehåll utifrån dina svar. Innehållen är utarbetade av experter inom företagsjuridik. När du upprättar avtalet ger Sopimustieto dig dessutom råd på klarspråk om de olika punkternas betydelse.

Det är alltså inte fråga om ett enskilt underlag eller formulär, utan intelligent teknologi som hjälper och ger dig råd vid upprättandet av ditt köpebrev.

Vilka olika modellinnehåll erbjuder Sopimustieto?

Sopimustietos anpassningsbara underlag för köpebrev innehåller modellinnehåll för bland annat följande punkter:

 • Föremålet för köpet
 • Köpesumma
 • Betalningsvillkor
 • Överlåtelse av äganderätt
 • Överlåtelse av besittningsrätt
 • Säljarens försäkringar om bolagets tillstånd
 • Säljarens konkurrensförbud
 • Sekretess gällande affärshemligheter
 • Uppsägning av säljarens åtaganden för bolagets räkning (t.ex. garantier)
 • Avtalsvite vid överträdelser av villkoren i köpebrevet
 • Lösning av eventuella tvister

Du kan välja de modellinnehåll som lämpar sig för ditt köpebrev och redigera dem eller skriva helt egna villkor.

Huvudregel: äganderätten överförs till köparen först efter att hela köpesumman har betalats

Vid aktieköp är det värt att uppmärksamma tidpunkten för överlåtelse av äganderätten till aktierna. Före ägandet har överlåtits, får köparen till exempel inte sälja aktierna vidare. Det är vanligtvis lämpligt att schemalägga ägarbytet först till det ögonblick då hela köpesumman har betalats.

Att behålla äganderätten hos säljaren är också nyttigt i situationer där köparen blir insolvent och inte kan betala köpesumman eller återstoden av den. Säljaren har rätt att ta tillbaka aktierna han eller hon äger från till exempel köparens konkursbo om köpesumman inte betalats i sin helhet.

Besittningsrätten är betydelsefull för dividenderna

Äganderätten är starkt förknippad med begreppet besittningsrätt. Besittningsrätt kan låta obetydligt i den abstrakta världen av aktierättigheter, men det är den inte. Vid aktiehandel innebär överlåtelse av besittningsrätt framför allt överföring av rätten till dividend. Den som har besittningsrätt har rätt att erhålla dividenden som betalas på basis av aktierna.

Vilka försäkringar ger säljaren vanligtvis om bolagets tillstånd?

Ju större andel av bolaget köparen vill köpa, desto mer intresserad är han eller hon av bolagets rättsliga och ekonomiska tillstånd. Köpebreven omfattar vanligtvis säljarens försäkringar om att bolaget är i gott skick och att han eller hon har gett köparen all väsentlig information om föremålet för köpet.

Sopimustieto innehåller standardförsäkringar om att bolaget bland annat är solvent, att bolagets bokslut ger en riktig och tillräcklig bild av dess ekonomiska situation och att bolaget inte hotas av några rättsliga processer.

Laadi asiakirja