Tavallinen velkakirja (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Jos myönnät jollekulle velan, kannattaa velkasuhteen ehdot sopia kirjallisesti. Tämän asiakirjamallin sisällöt ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Sopimuskoneen velkakirjamallilla laadit juuri itsellesi sopivan velkakirjan. Sopimuskone kysyy sinulta kohta kohdalta velan määrästä ja takaisinmaksusta sekä mahdollisesta korosta, viivästyskorosta ja muista keskeisistä seikoista. Vastaustesi perusteella se muotoilee asiakirjan sinulle automaattisesti. Malliehtomme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia.


--------------------

Enkelt skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev är lämpligt i en situation där gäldenären förbinder sig att betala ett visst belopp till borgenären som namnges i skuldebrevet.

Ett skuldebrev som bevis för ett skuldförhållande

Om du beviljar en skuld till någon, lönar det sig att komma överens om villkoren i skuldförhållandet skriftligen. Muntliga avtal innebär betydande risker: vid en potentiell avtalstvist står ord mot ord, och då är den andra partens avtalsbrott svåra att bevisa.

Hur fungerar Kontraktbyggarens skuldebrevsmall?

Med Kontraktbyggarens skuldebrevsmall skapar du ett skuldebrev som passar dig. Punkt för punkt ber Kontraktbyggaren dig ange skuldens belopp och återbetalning samt eventuell ränta, dröjsmålsränta och andra viktiga villkor. På basen av dina svar utformar systemet dokumentet åt dig automatiskt. Våra modellvillkor har utarbetas av bolagsrättsliga experter.

Med andra ord handlar Kontraktbyggaens skuldebrevsmall inte om ett enda skuldebrevsbotten eller -blankett, utan om modern teknik som nästan gör skrivarbetet för dig. Om du vill kan du naturligtvis också skriva ditt eget innehåll.

Om företag är parter i skuldförhållandet, hämtar Kontraktbyggaren automatiskt deras aktuella FO-nummer och adressuppgifter från handelsregistret. Om du vill kontrollera gäldenärens kredituppgifter, kan detta också skötas enkelt via Kontraktbyggaren.

Varifrån kommer benämningen enkelt skuldebrev?

Skuldebreven delas traditionellt upp i enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. I ett enkelt skuldebrev är borgenären en särskilt utsedd person. I ett löpande skuldebrev är borgenären den person som vid en viss tidpunkt innehar (det fysiska) skuldebrevet . Särskilt nu i den digitala tidsåldern är nästan alla skuldebrev enkla skuldebrev, så distinktionen börjar vara onödig.

Kan jag lägga till flera gäldenärer? Hur fördelas deras ansvar?

Om du vill kan du lägga till flera gäldenärer till ditt skuldebrev. Om inte parterna kommer överens om annat, är gäldenärerna gemensamt ansvariga för skulden. Detta ansvar kallas också för solidariskt ansvar. Detta innebär att borgenären kan göra anspråk på betalning av hela skulden av vilken av gäldenärerna som helst - naturligtvis i enlighet med de allmänna villkoren för skulden. Borgenären skyddas alltså så att hen alltid har rätt till sin egen ersättning av vem som helst av gäldenärerna som är solvent och gäldenärerna får i efterhand reda ut vem som är ansvarig för vad.

Om parterna vill dela gäldenärens ansvar så att det inte är solidariskt, utan att var och en ansvarar för exempelvis endast ett visst belopp av skulden, ska detta skrivas in i skuldebrevet.

Räntefri som standard, men inte utan dröjsmålsränta

Om man vill ha ränta på en skuld, bör detta noggrant skrivas in i skuldebrevet. Kontraktbyggarens omvandlingsbara skuldebrevsmall innehåller några standardalternativ för det här. Om ingen ränta har avtalats, behöver den inte betalas.

Presumtionen om räntefrihet omfattar inte dröjsmålsräntan som ackumuleras om de överenskomna betalningarna försenas. Om inget avtalas om dröjsmålsränta, anses borgenären vid betalningsförseningar ha rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Den ifrågavarande dröjsmålsräntan varierar enligt styrräntan, men den är alltid minst 7 %.

Är det möjligt att överlåta skulden?

Gäldenären kan inte överlåta sitt eget skuldansvar till andra parter utan borgenärens samtycke. I stället kan borgenären överlåta sina egna fordringar till en tredje part endast genom en anmälan till gäldenären. Observera att den nya borgenären i princip är bunden till villkoren i det ursprungliga skuldförhållandet och kan till exempel inte få bättre betalningsvillkor.

Laadi asiakirja