Yksinyrittäjän avustushakemus taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Koronatukihakemus yksinyrittäjälle (ilmainen) - Sopimustiedon palvelussa jokainen yksinyrittäjä voi perehtyä yksinyrittäjän koronatuen edellytyksiin, luonnostella sekä tarvittaessa laatia tukihakemuksen. Sopimustiedon avulla voit näin valmistautua tukihakemuksen laatimiseen ja hankkia esim. liitteet valmiiksi. Kunnat avaavat hakuja lähiaikoina ja ilmoittavat haun tarkemmat ohjeet sivuillaan.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 70 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Hakemuksia käsittelee yrityksen kotipaikkakunta tai kotipaikkakunnan osoittama taho

Hakemuksia käsittelee yrityksen kotipaikkakunta tai kotipaikkakunnan osoittama taho (esim. kuntien yhteenliittymät). Tämä asiakirja perustuu valtioneuvoston asetukseen TEM/2020/48 (Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille) ja on täsmälleen kuntaliiton kunnille antaman ohjeistuksen mukainen. Toimi laaditun hakemuksen kanssa kunnan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta) ohjeistuksen mukaisesti.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta.

Tuen myöntää yksinyrittäjän yrityksen kotikunta ja hakutietoja käsittelee kunkin kunnan työhön osoittamat asiantuntijat.

Yksityiskohtaisemmat edellytykset avustuksen saamiseksi

Koronatukea voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjän avustuksen saamisen edellytyksenä on, että

  • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
  • yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
  • jos yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla ennen hakemuksen jättämistä Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Lisäksi avustuksen saamisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Lisätietoa: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Laadi asiakirja