Etätyösopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Jos etätyö on yrityksessäsi yleistä, on suositeltavaa sopia etätyön säännöistä ja periaatteista erillisellä sopimuksella. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Mikäli työntekijä suorittaa säännöllisesti osan työtehtävistään etätyönä eikä työpaikalla ole voimassa kattavaa etätyöohjeistusta, on etätyöstä syytä laatia erillinen sopimus. Etätyösopimus ei lähtökohtaisesti vaikuta työntekijän varsinaisen työsopimuksen ehtoihin, kuten palkkaukseen, ellei toisin sovita.


--------------------

Distansarbetsavtal

Ett distansarbetsavtal som skapas med hjälp av snabbval och som gör att du enkelt kan avtala om bland annat platsen där arbetet utförs, arbetstagarens tillgänglighet, dataskydd och datasäkerhet. Avtalets arkitektur är utarbetat av jurister och innehållet uppdateras i enlighet med lagstiftning och juridisk praxis.

Ett distansarbetsavtal kompletterar arbetsavtalet

Om den anställde regelbundet utför en del av sina arbetsuppgifter på distans och arbetsplatsen inte har några gällande allmänna anvisningar för distansarbete, bör ett separat avtal upprättas för distansarbete. Utgångspunkten är att ett distansarbetsavtal inte påverkar villkoren i arbetstagarens faktiska arbetsavtal, såsom lönen, om inte annat avtalats.

Distansarbete är till stor del oreglerat

Distansarbete skiljer sig i praktiken på många sätt från arbete som utförs på den egentliga arbetsplatsen. Arbetslagstiftningen innehåller ändå inte några omfattande särskilda bestämmelser om distansarbete, och distansarbetets utformning beror alltså i hög grad på det som avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är viktigt att man till exempel kommer överens om när distansarbete får utföras och om vem som ansvarar för att skaffa de redskap som behövs i distansarbetet samt för andra kostnader.

Den nya arbetstidslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2020, skiljer liksom den gamla arbetstidslagen inte längre mellan distansarbete och arbete på arbetsplatsen. Distansarbete är alltså i samtliga fall arbete som arbetsgivaren måste övervaka och som omfattas av arbetstidslagens begränsningar.

Övergripande avtal med Sopimustieto-tjänsten

Med Sopimustieto-tjänsten kan du smidigt upprätta antingen ett smalare eller ett omfattande distansarbetsavtal i vilket allt väsentligt tas i beaktande. Denna avtalsmodell är lämplig för situationer där arbetet utförs helt eller delvis på distans. Om du så önskar är det lätt att slutföra avtalet med elektroniska underskrifter.

Laadi asiakirja