Osakkaan ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Laadi Sopimuskoneella kirjallinen ilmoitus huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Ilmoitusvelvollisuudesta

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään osakkeenomistajan omaa kunnossapitotyötään koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Kunnossapito- ja muutostöistä on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle.

Ilmoitusvelvollisuus on lähtökohtaisesti laaja. Ilmoitusvelvollisuus ei koske lähinnä pintakäsittelytöinä pidettäviä huoneiston maalaus- ja tapetointitöitä. Sen sijaan esim. pinnoitetyö, joka vaikuttaa esim. ääni- tai lämpöeristeisiin, on jo ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Ilmoituksen sisältö

Sopimuskoneen asiakirjamallilla laadit ilmoituksen, josta käy ilmi kaikki tarvittavat tiedot, josta taloyhtiö saa selville työn sisällön ja voi antaa sen suorittamiseen luvan. Ilmoituksen tule sisältää sellaiset tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa tai aiheutuuko siitä mahdollisesti haittaa tai vahinkoa.

Yhtiöllä ja toisella osakkeenomistajalla on ensisijaisesti oikeus asettaa työlle ehtoja, jos ne ovat tarpeen haitan tai vahingon välttämiseksi tai korvaamiseksi. Muutostyö voidaan myös kieltää, jos aiheutuvaa haittaa voidaan pitää kohtuuttomana.

Laadi asiakirja